Praktijkstage

Plaatje stage
In de bacheloropleiding zijn twee praktijkstages gepland, waarin je kennismaakt met de feitelijke praktijk van de gezondheidszorg en je onder begeleiding vaardigheden in de praktijk kunt toepassen. Reflecteren op je eigen functioneren neemt een belangrijke plaats in bij deze onderwijsvorm. De stages bieden je bij uitstek de mogelijkheid om competenties te verwerven.

Praktijkstage zorg in jaar 1


De zorgstage vindt aan het eind van het tweede semester plaats. Gedurende vier weken loop je, in veel gevallen in als duo, stage in een zorginstelling (bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum of een psychiatrisch ziekenhuis). Je voert praktijktaken uit, je observeert professioneel gedrag en je werkt mee op de afdeling als verpleeghulp. Je maakt kennis met de zorg en oefent in communicatie, krijgt inzicht in de problemen van patiënten en leert professioneel omgaan met patiënten, collega’s, taken en jezelf. Ter voorbereiding op de praktijkstage zorg worden er enkele colleges en practica (verplichte stage-practica) gegeven.

De praktijkstage zorg kan ook in het buitenland gevolgd worden. Een stage in het buitenland geeft de kans een gezondheidssysteem in een andere sociaal-culturele omgeving te leren kennen en kennis te maken met andere ziektebeelden. Aangezien er strenge eisen verbonden zijn aan de praktijkstage heeft VUmc een aantal instellingen in het buitenland geselecteerd waar jaarlijks circa 80 studenten hun stage kunnen lopen. Eind oktober krijg je bericht (per e-mail) over hoe je je kunt aanmelden voor een praktijkstage in het buitenland. Verdere informatie is te verkrijgen via Blackboard onder de course 'studeren in het buitenland'.

Praktijkstage huisartsgeneeskunde in jaar 2


Tijdens de praktijkstage huisartsgeneeskunde voer je gedurende zes dagen, verspreid over het eerste of het tweede semester, praktijktaken uit binnen een huisartsenpraktijk onder directe supervisie van een huisarts. Daarnaast zijn er practica (stage-practica), waarin de stage en de praktijktaken worden besproken. Je voert de praktijktaken alleen of samen met een medestudent uit. De huisarts/docent beoordeelt de uitvoering van de taak en geeft feedback. Het is mogelijk om zelf een stageplek te regelen indien de huisarts waar je de stage zou willen lopen nog geen afgesproken stageplekken aanbiedt. Dit moet je dan al in het eerste jaar van je studie (B1) regelen.