Opbouw onderwijslijn professionele ontwikkeling

De onderwijslijn professionele ontwikkeling bestaat uit acht leerlijnen. Elke leerlijn omvat een bepaald thema. In elke leerlijn staat de dokter als medisch expert centraal. In onderstaand overzicht vind je alle leerlijnen, de thema’s en de coördinatoren van de leerlijnen.

Tabel 1: Overzicht thema’s en leerlijnen, en bijbehorende competenties, die het meest op de voorgrond staan

LeerlijnThemaCoördinator
Professioneel gedragOmgaan met elkaar als (toekomstige) professionals  
(medisch expert, communicator, samenwerker, organisator, beroepsbeoefenaar, reflector)
Mw. Drs. M.C.  Mak- van der Vossen
Interculturalisatie en diversiteitOmgaan met verschillende culturen en diversiteit 
(medisch expert, communicator, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar, samenwerker, reflector, organisator, academicus)
Mw. Dr. P. Verdonk
PatiëntveiligheidPatiëntveiligheid 
(medisch expert, communicator, organisator, academicus, samenwerker, beroepsbeoefenaar, reflector)
Mw. Dr. M. de Bruijne    
Medische ethiek en rechtOmgaan met ethische en juridische vraagstukken 
(medisch expert, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar, reflector, samenwerker)
Mw. Drs. Y. Voskes
Medische communicatieProfessionele communicatie met patiënten en collega’s 
(medisch expert, communicator, samenwerker, reflector)
Mw. Drs. J. van de Kreeke    
Beroepskeuze en loopbaanoriëntatie
Carrièreplanning, beroepskeuze en loopbaanoriëntatie  
(medisch expert, academicus, beroepsbeoefenaar, reflector)
Mw. Drs. K. Reefman
ReflectieReflecteren op eigen functioneren 
(medisch expert, communicator, reflector)
Mw. Drs. V. Selleger
Academische vorming

 
Kennis en wetenschap state of the art  
(medisch expert, academicus)
Prof. Dr. G. Widdershoven