International Minor VUmc Medical Sciences

De International Minor VUmc Medical Sciences richt zich op medisch wetenschappelijke verdieping en verbreding en de translationele verbinding tussen onderzoek en kliniek. Doel is versterking van de academische vorming en wetenschappelijke vorming binnen de klinische context. Hierdoor ben je beter voorbereid op de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. In het kader van de versterking academische vorming en de mogelijkheid van internationalisering is de minor Engelstalig.

Het programma van de facultaire minor van in totaal 24 EC bestaat uit een minor-module van 12 weken.

Het onderwijs is kleinschalig bestaande uit interactieve werkcolleges van +/- 25-48 studenten, studiegroepen van circa 12 studenten, practica, werkbezoeken e.d. Elke minor-module is multidisciplinair in opzet. De minor-modules voor 2019-2020 zijn: 

- Amsterdam Global Health
- Cancer-Immunity-Personalized Therapies
- Challenges in Women's & Child Healthcare
- Clinical & Scientific Internal Medicine
- Comprehensive Care and Anatomy
- Cardiovascular Challenges in organs
- Global Health Indonesia
- Hot Topics in Neurology and Psychiatry
- Medical Research to Clinical Practice
- Move your body

Toetsing

De toetsing van de verschillende minor-modules is afgestemd op de inhoud van de betreffende minor-module. Dit betekent dat de toetsing per minor-module kan verschillen.

Ingangseisen

Je wordt toegelaten tot de minor, als je op het moment van aanvang voldoet aan de volgende eisen:

  1. Het eerste opleidingsjaar gehaald, én 
  2. tenminste 30 EC in het tweede opleidingsjaar, én 
  3. tenminste 18 EC uit de eerste vier onderwijseenheden van semester 2.1.


Daarnaast kunnen er aanvullende eisen gesteld worden per minor-module. 

Aanmelding

Het aantal plaatsen voor de facultaire minor is beperkt. De plaatsen worden dan ook met prioritering toegewezen: eerst bachelor VUmc-compas 15 studenten, dan uitwisselingsstudenten en hierna andere universitaire studenten. 

  • Begin januari ontvang je als VUmc-student een e-mail, waarin je uitgenodigd wordt om je in te schrijven voor de 'International minor VUmc Medical Sciences'. VUmc-studenten kunnen er overigens ook voor kiezen om mee te doen aan de selectie voor een minorplaats in het buitenland. Bij de inschrijving geef je drie voorkeuren op (ook als je bezig/van plan bent om je minor ergens anders te volgen schrijf je je in voor de 'International Minor VUmc Medical Sciences' zodat je verzekerd bent van een plaats als de minor ergens anders niet doorgaat)
  • Gedurende het 2de semester van jaar 2 ontvang je je voorlopige plaatsing (voorlopig als je nog niet voldaan hebt aan de ingangseisen)

Vrijstelling voor de minor

Voor de minor kun je een vrijstelling aanvragen bij de deelexamencommissie geneeskunde. Let op dat je een verzoek enkele maanden voor aanvang indient.

Voorlichting

Tweemaal per jaar wordt er een voorlichting georganiseerd: 

  • Eind september is er een algemene voorlichting over de plaats van de minor in de opleiding en de mogelijkheden van invulling;
  • In het najaar is er een voorlichting over de mogelijkheden voor het volgen van een minor aan een buitenlandse universiteit;
  • Begin december is er een voorlichtingsmarkt over de facultaire minor. Tijdens deze voorlichting presenteren alle minor-modules zich. Bij de verschillende stands op de voorlichtingsmarkt kun je inhoudelijke informatie krijgen over de verschillende minor-modules.

Je hoeft je niet op te geven voor deze voorlichtingen. De data worden aan het begin van het studiejaar via www.rooster.vu.nl bekendgemaakt.