International Minor VUmc Medical Sciences

De International Minor VUmc Medical Sciences richt zich op medisch wetenschappelijke verdieping en verbreding en de translationele verbinding tussen onderzoek en kliniek. Doel is versterking van de academische vorming en wetenschappelijke vorming binnen de klinische context. Hierdoor ben je beter voorbereid op de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. In het kader van de versterking academische vorming en de mogelijkheid van internationalisering is de minor Engelstalig.

Het programma van de facultaire minor van in totaal 24 EC bestaat uit twee onderdelen: 

 1. De algemene introductie cursus 'Translational sciences in medicine' van vier werken (6 EC), gevolgd door:
 2. de minor-module van 12 weken (18 EC), bestaande uit drie samenhangende cursussen van elk vier weken.


Je volgt eerst de algemene cursus 'Translational sciences in medicine', waar onderwerpen als onderliggende mechanismen van pathogenese van ziekten, de ontwikkeling van geneesmiddelen, wetenschappelijke integriteit, kritisch lezen en interpreteren van onderzoeksgegeven, wetenschappelijk schrijven aan bod komen. Hierna volg je de minor-module. Je kunt kiezen uit één van de veertien minor-modules, die verbonden zijn aan één van de zwaartepunten van het onderzoek dat bij VUmc uitgevoerd wordt.

Het onderwijs is kleinschalig bestaande uit interactieve werkcolleges van 25-48 studenten, studiegroepen van circa 12 studenten, practica, werkbezoeken e.d.. De minor-module bestaat uit drie individueel getoetste cursussen, die een samenhangend geheel vormen. Elke minor-module is multidisciplinair in opzet. De minor-modules zijn: 

 1. Internal Medicine
 2. Cardiovascular Research Challenges
 3. Immunology-Infection-Cancer Connected
 4. Clinical Neuroscience - Life of Brain
 5. Hot Topics in Psychiatry
 6. Global Health Indonesia
 7. Peri-operative Patient Care and Anatomy
 8. Child Healthcare
 9. Personalized Medicine
 10. Research Minor: Science in Medicine 
 11. Sex, reproduction and innovation

Toetsing

De toetsing van de algemene cursus Translational Sciences in Medicine' bestaat uit een Cursus Afhankelijke Toets (CAT) met open en gesloten vragen. De toetsing van de verschillende minor-modules is afgestemd op de inhoud van de betreffende minor-module. Dit betekent dat de toetsing per minor-module kan verschillen.

Ingangseisen

Je wordt toegelaten tot de minor, als je op het moment van aanvang voldoet aan de volgende eisen:

 1. Het eerste opleidingsjaar gehaald, én 
 2. tenminste 30 EC in het tweede opleidingsjaar, én 
 3. tenminste 18 EC uit de eerste vier onderwijseenheden van semester 2.1.


Daarnaast kunnen er aanvullende eisen gesteld worden per minor-module. Zie hiervoor de informatie bij de betreffende minor-module in studiegids.

Aanmelding

Het aantal plaatsen voor de facultaire minor is beperkt tot 360. De plaatsen worden dan ook met prioritering toegewezen: eerst bachelor VUmc-compas 15 studenten, dan uitwisselingsstudenten en hierna andere universitaire studenten. 

 • Begin januari ontvang je als VUmc-student een e-mail, waarin je uitgenodigd wordt om je in te schrijven voor de 'International minor VUmc Medical Sciences'. VUmc-studenten kunnen er overigens ook voor kiezen om mee te doen aan de selectie voor een minorplaats in het buitenland. Bij de inschrijving geef je drie voorkeuren op (ook als je bezig/van plan bent om je minor ergens anders te volgen schrijf je je in voor de 'International Minor VUmc Medical Sciences' zodat je verzekerd bent van een plaats als de minor ergens anders niet doorgaat)
 • Uiterlijk eind maart ontvang je je voorlopige plaatsing (voorlopig als je nog niet voldaan hebt aan de ingangseisen)

Vrijstelling voor de minor

Voor de minor kun je een vrijstelling aanvragen bij de deelexamencommissie geneeskunde. Let op dat je een verzoek enkele maanden voor aanvang indient.

Voorlichting

Tweemaal per jaar wordt er een voorlichting georganiseerd: 

 • Eind september is er een algemene voorlichting over de plaats van de minor in de opleiding en de mogelijkheden van invulling;
 • In het najaar is er een voorlichting over de mogelijkheden voor het volgen van een minor aan een buitenlandse universiteit;
 • Begin december is er een voorlichtingsmarkt over de facultaire minor. Tijdens deze voorlichting presenteren alle minor-modules zich. Bij de verschillende stands op de voorlichtingsmarkt kun je inhoudelijke informatie krijgen over de verschillende minor-modules.

Je hoeft je niet op te geven voor deze voorlichtingen. De data worden aan het begin van het studiejaar via www.rooster.vu.nl bekendgemaakt.