Afstuderen en diploma

Wanneer kun je afstuderen?

  • Zodra al je resultaten in VUnet zijn geregistreerd
  • Je op de eindexamendatum staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor je een diploma aanvraagt
  • Je aan je betalingsverplichtingen (collegegeld) hebt voldaan

Wat is de examendatum?

  • De examendatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. de examendatum is niet de datum van je diploma-uitreiking. 
  • De afstudeerdatum wordt bepaald aan de hand van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand kent twee afstudeerdata: halverwege de maand en de laatste werkdag van de maand. 
  • De examendatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart

Diploma-uitreiking?

Kom je naar jouw diploma-uitreiking? Houd rekening met het volgende.

  • Je ontvangt uiterlijk twee weken voor de uitreiking per mail de uitnodiging voor de ceremonie.
  • Je mag voor de ‘kleine’ WJC (Witte jassen ceremonie) 5 gasten en voor de ‘grote’ WJC in oktober 2 gasten meenemen.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Indien je onverhoopt verhinderd bent, meld je dan tijdig af via afstuderen@vumc.nl.

*Update 13.07.2020: De WJC van 17 oktober 2020 komt helaas te vervallen. De faculteit besluit z.s.m. op welke manier en op welke termijn een uitreiking kan plaatsvinden.

Diploma ophalen

Update 15 oktober 2020 
In verband met de aanscherping van de COVID-19 maatregelen is het de komende vier weken helaas nog niet mogelijk je bul individueel op te halen. 
Heb je hier vragen over? Mail dan naar afstuderen@vumc.nl