Meldingen bij calamiteiten

Wat te doen als je als student een calamiteit vermoedt tijdens je stage in de bachelor of master?

Onder calamiteit wordt verstaan  een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid.

Wanneer je als student een calamiteit tijdens je stageperiode vermoedt, dan meld jij deze, afhankelijk van jouw opleidingsfase bij de programmaleider bachelor (bachelor.info@vumc.nl) of programmaleider master (master.gnk@vumc.nl). Bij afwezigheid van de programmaleiders meld jij de calamiteit bij de directeur opleiding geneeskunde (e.vanormondt@vumc.nl) onder vermelding van het onderwerp ‘calamiteit’.

Ter informatie verwijzen wij je naar de procedure ‘Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg’.

Let op: Je wordt verzocht, in afwijking van deze procedure, niet rechtstreeks een melding te maken bij de inspectie voor de gezondheidszorg maar ter verificatie contact op te nemen met de opleiding. 

In jouw e-mail, onder vermelding van het onderwerp ‘calamiteit’, naar de programmaleider bachelor of programmaleider master (en bij afwezigheid naar de directeur opleiding geneeskunde) geef je zo spoedig mogelijk een schriftelijke weergave van de vermeende calamiteit weer.

Vanuit de opleiding zal naar aanleiding van jouw e-mail direct contact met je worden opgenomen.

Download: