Beroepskeuze, loopbaanoriëntatie en carrièreplanning

Beroepskeuze, loopbaanoriëntatie en carrièreplanning

De opleiding geneeskunde wil je graag adequaat voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Dat doen we ten eerste door een goede opleiding aan te bieden. Ten tweede willen we je voorbereiden op het maken van een beroepskeuze en het verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt. Hiervoor bieden we je voorlichting en training in vaardigheden aan, zodat je als net afgestudeerde arts voldoende bagage meekrijgt om tot een bewuste en passende beroepskeuze te komen.

Loopbaancoach 
Voor persoonlijke vragen over beroepskeuze en loopbaanoriëntatie kun je bij de loopbaancoach terecht. Hij kan je verder helpen met het maken van een keuze.

Activiteiten
We organiseren gedurende het jaar verschillende activiteiten om je voor te bereiden. De activiteiten variëren van facultatieve workshops tot aan speeddaten met een specialist. Daarnaast is er ieder jaar aandacht voor je loopbaan in het portfolio dat je bespreekt met je tutor.

Het maken van een keuze voor de meest geschikte vervolgopleiding ná het artsexamen is een belangrijke factor voor je toekomst als arts. Met je keuze wil je recht doen aan jouw ideale beeld van de toekomst, op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

In de opleiding geneeskunde worden verschillende onderwijsvormen op het gebied van beroepskeuze en loopbaanoriëntatie aangeboden. Met deze onderwijsvormen, die op deze pagina worden vermeld, wil VUmc jou ondersteuning bieden bij het maken van een evenwichtige beroepskeuze en trainen in de benodigde vaardigheden om zich verder te ontwikkelen als professional.

  • Workshop Coassistent & Carrière

De workshop Coassistent & Carrière is bedoeld voor studenten uit alle masterjaren en bestaat uit twee onderdelen: je eigen voorbereiding en een workshop. Om je voor te bereiden krijg je twee weken voor de bijeenkomst een document toegestuurd met opdrachten die je vooraf maakt. Vervolgens worden tijdens de workshop van een halve dag, oefeningen gedaan, discussies gevoerd en worden er filmfragmenten vertoond waarin artsen vertellen over hun keuzeproces. Tijdens de workshop ontvang je de handleiding.           

  • Carrièreavond

Wil je meer weten over verschillende specialismen, bezoek dan de jaarlijkse carrièreavond van de MFVU. Op deze avond vertellen verschillende specialisten over hun specialisme. Ook kun je een workshop volgen over solliciteren.

  • Workshop: solliciteren voor coassistenten

Tijdens de symposia van masterjaar 3 krijg je de gelegenheid om aan de workshop ‘solliciteren voor co-assistenten’ deel te nemen. De workshop is specifiek gericht op het vergroten van de kans op een opleidingsplaats. In deze workshop is er aandacht voor vragen als:

    - Hoe vergroot ik mijn kans op een opleidingsplaats?
    - Hoe blijf ik mijzelf tijdens een sollicitatiegesprek?
    - Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatie?
    - Hoe reageer ik op vragen van de sollicitatiecommissie?
    - Hoe kan ik mijn motivatie overtuigend verwoorden in mijn brief, CV en het gesprek?

  • Speeddate de specialist

Heb je nog geen keuze gemaakt of wil je graag meer horen over een bepaald specialisme, kom dan speeddaten met de specialist. De ‘speeddate de specialist’ bestaat uit vier één op één gesprekken van 10 minuten met een AIOS of specialist van verschillende specialismen en uit verschillende ziekenhuizen. Als je vragen hebt over hoe je in opleiding komt, hoe het leven van een arts-assistent eruit ziet, hoe de vervolgopleiding eruit ziet, dan kun je deze laagdrempelig aan de specialist of AIOS stellen. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. De speeddate is bedoeld voor geneeskundestudenten in bachelorjaar 3 en masterstudenten geneeskunde. Meestal vindt de speeddate plaats rond januari/februari. Meer informatie vind je op de website van de Co-Raad.

  • Praktische links

Naast de lopbaancoach kun je terecht bij het Loopbaanbureau van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Deze ondersteunt artsen (in spé) bij het maken van een beroepskeuze. Je kunt hier verschillende workshops voor volgen. KNMG organiseert ook een landelijke carrièrebeurs die je bij kunt wonen.

Met de arbeidsmarktmonitor laat Medisch Contact elk kwartaal zien hoeveel artsen er zijn en hoe het is gesteld met de vacature. De Arbeidsmarktmonitor berekent voor elke discipline het aantal vacatures per 100 geregistreerde specialisten. De berekening levert een ranglijst op die illustratief is voor de spanning op de arbeidsmarkt per specialisme.

Ook de VU biedt ondersteuning bij de beroepskeuze. Zij bieden workshops en een individueel gesprek aan.