1-februari regeling

Studenten in hun eerste jaar van inschrijving kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om zich vóór 1 februari uit te schrijven. Zij ontvangen geen (negatief) studieadvies en kunnen in een volgend
collegejaar opnieuw beginnen met de opleiding geneeskunde. De BSA-teller begint dan opnieuw, eerder behaalde resultaten blijven staan (hou wel rekening met ‘verval geldigheid’ na een aantal jaar).

Hieronder vind je belangrijke informatie wanneer je gebruik wilt maken van de 1-februari-regeling binnen de BSA-procedure.

1.  Eens geplaatst is altijd geplaatst: ook wanneer je je geneeskunde opleiding staakt, mag je altijd opnieuw beginnen in een nieuw studiejaar. Alleen in uitzonderlijke situaties waarin de opleiding denkt dat je niet geschikt bent voor de beroepspraktijk, bv omdat je een gevaar voor de patiënt blijkt te zijn of het heel erg bont maakt wat betreft professioneel gedrag kun je voorgoed van de opleiding verwijderd worden (ze noemen dat een Iudicium Abeundi: dit komt heel weinig voor). In alle andere gevallen geldt dat je altijd weer terug mag komen. Dus als je nu gebruik maakt van de mogelijkheid van de 1-februari-regeling, blijft je plek behouden en kun je in september weer terug komen. Zelfs als je later een negatief bindend studieadvies krijgt, mag je na drie jaar herstarten.

In de praktijk zien we overigens wel dat circa de helft van de studenten die herstart na gebruik te hebben gemaakt van de 1 februari regeling, ook bij de herstart geen tot weinig studiepunten behaalt. We raden elke herstarter daarom aan voorafgaand aan de herstart contact op te nemen met de studieadviseur en samen een studieplan op te stellen.

2. Praktisch te regelen, vóór 1 februari, als je gebruik maakt van de regeling
•    de BSA-commissie mailen dat je gebruik maakt van deze regeling (BSA-commissie@vumc.nl)
•    je bij Studielink uitschrijven
•    je studiefinanciering stopzetten bij DUO en je OV stopzetten. Lees meer hierover op de website van DUO.
•    bachelor.info@vumc.nl mailen om deze collega’s op de hoogte te stellen van je besluit
•    je tutor inlichten (zowel die van het eerste semester als die van het tweede semester als je die al weet)

3.  Gehaald is gehaald: alle voldoende eindcijfers die je al gehaald hebt, blijven nog vier studiejaren geldig (zie Onderwijs-en examenreglement bachelor geneeskunde). Voldoende deelcijfers moet je wel herkansen wanneer de andere deeltoetsen van de cursus nog niet waren behaald. Je mag wel een voldoende herkansen (aanmelden via de link in een CANVAS course noodzakelijk), maar het resultaat van je nieuwe poging telt dan voortaan, je oude resultaat wordt ongeldig. Wil je toch het reeds behaalde tentamen opnieuw maken om je kennis te toetsen en geen risico lopen op een onvoldoende bij deze herkansing? Maak dan het tentamen zelfstandig de dag na de officiële afname (de toets wordt dan op CANVAS geplaatst).

•    je kunt voor portfolio en professioneel gedrag niet opnieuw officieel beoordeeld worden als je die al hebt behaald. Echter, als je je niet professioneel of constructief gedraagt, kun je wel een ‘individuele melding van onprofessioneel gedrag’ krijgen via de tutor. Het is dus de bedoeling dat je actief meedoet.
•    als je gedane practica ook overnieuw wilt doen, kun je je zelf via CANVAS inschrijven voor inhaalpractica