Persoonlijke omstandigheden

Soms gebeurt er iets waardoor het niet mogelijk is om het verplichte aantal punten te halen. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden, of zwanger of er gebeurt iets ergs in je familie. In dat geval kan de BSA-commissie rekening houden met je persoonlijke omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies.

Hieronder vind je belangrijke informatie voor BSA kandidaten bij wie persoonlijke omstandigheden spelen.

1. Wend je bij een persoonlijke omstandigheid zo spoedig mogelijk tot de studieadviseur. Het op tijd melden van persoonlijke omstandigheden is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitzondering bij de BSA-commissie.

2. Of de commissie tijdens de officiële zitting in augustus inderdaad een uitzondering voor jou maakt (mocht dat nodig zijn, in jouw geval dat je a.s. augustus 2021 minder dan 42 studiepunten hebt), moet afgewacht worden. Het is dus niet zo dat als je de omstandigheden gemeld hebt bij de studieadviseur, je verder niets hoeft te doen, of dat je automatisch in aanmerking komt voor een uitzondering. Hiertoe moet je zelf nog een verzoek indienen bij de BSA-commissie. Een uitzondering hangt o.a. af van:

  • of de gemelde persoonlijke omstandigheden of functiebeperking van ‘voldoende verklarend belang’ zijn wat betreft de gemiste onderdelen (er moet een aantoonbaar en logisch verband zijn tussen de omstandigheden/aard van de beperking en het aantal gemiste of niet behaalde onderdelen)
  • hoeveel onderdelen er gemist of niet afgelegd zijn. Als er teveel open staat zal de BSA-commissie niet coulant zijn, omdat ze dan onvoldoende kunnen onderscheiden of het de omstandigheden zijn, of dat je academisch niet op het vereiste niveau kunt presteren, los van welke omstandigheid dan ook.
De BSA-commissie verwacht dat je tijdig en professioneel handelt om situaties van persoonlijke omstandigheden of een functiebeperking te boven te komen dan wel in effect te minimaliseren. Onderdeel van tijdig professioneel handelen kan dus zijn om van de 1-februari-regeling gebruik te maken én je tijdig te melden bij de studieadviseur.

3. Als je in juni een voorlopig negatief BSA krijgt, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie. Je kunt daarnaast je omstandigheden ook mondeling toelichten tijdens de BSA-hoorzittingen. Heb jij door persoonlijke omstandigheden een voorlopig negatief BSA? Vul dan het formulier 'melding persoonlijke omstandigheden BSA' in. Daar kun je ook aangeven of je de omstandigheden mondeling toe wilt lichten tijdens de BSA-hoorzittingen op 13, 14 en 15 juli 2021. Mail het formulier uiterlijk woensdag 7 juli 2021 naar  bsa-commissie@vumc.nl. Als je je omstandigheden pas na die datum meldt, kan de BSA-commissie er namelijk geen rekening meer mee houden.