Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens

Hoe meld ik me aan en hoe meld ik me af voor een hertentamen?
Je kunt je voor een (her)tentamen en (her)stationstoets aan- of afmelden via een link in een CANVAS cursus onder het kopje modules/toetsing.
Schijf je tijdig in.
Afmelden voor een regulier tentamen kan met een e-mail aan studentenbalie@vumc.nl.
 
Zie de Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens. Inschrijven via VUnet geldt niet voor geneeskunde studenten.