Bevat jouw bloed voldoende antistoffen tegen hepatitis B?

Vijf weken na vaccinatie 3 wordt er gecontroleerd of er voldoende antistoffen in je bloed aanwezig zijn.

  • Voldoende antistoffen
    Als je na vaccinatie voldoende antistoffen hebt aangemaakt, ben je beschermd tegen hepatitis B en kun je anderen niet besmetten. Je kunt deelnemen aan al het onderwijs, inclusief onderwijs waarbij risicovormende handelingen plaatsvinden.
  • Te lage antistoffen
    Als je na vaccinatie te lage antistoffen hebt (hypo-responder), moet je aantonen dat je geen hepatitis B-infectie hebt (dragerschap). Is dragerschap uitgesloten, dan kun je voor een periode van vijf jaar deelnemen aan al het onderwijs, inclusief onderwijs waarbij risicovormende handelingen plaatsvinden.
  • Geen antistoffen
    Als je na vaccinatie geen antistoffen hebt aangemaakt (non-responder) of als je vaccinatie weigert, moet je aantonen dat je geen hepatitis B-infectie hebt (dragerschap). Je mag alleen risicovormende handelingen verrichten als jij je elke drie maanden laat controleren op een eventuele besmetting met hepatitis B. Een beroepskeuze met risicovormende handelingen word je ontraden. Je kunt niet onder de verantwoordelijkheid van VUmc een coschap of een wetenschappelijke stage met patiëntcontacten/risicomateriaal volgen in het buitenland. 

Risicovormende handelingen zijn handelingen waarbij door verwonding van de student gedurende de handeling een patiënt of medestudent kans loopt op besmetting met het hepatitis B-virus. Wellicht ten overvloede: je loopt zelf het risico besmet te raken met het hepatitis B-virus bij risicolopende handelingen als je niet gevaccineerd bent. Een risicolopende handeling is een handeling waarbij een student die niet gevaccineerd is (of die geen antistoffen heeft aangemaakt) tijdens de handeling risico loopt op besmetting met hepatitis B door een patiënt of medestudent. Uitgebreide informatie vind je in het document: 'Het hepatitis B beleid opleiding geneeskunde VUmc'