Wat zijn de consequenties als je je niet laat vaccineren?

Weiger je de hepatitis B vaccinatie, dan moet je in week 37/38 2018 een screening laten uitvoeren op de aanwezigheid van het hepatitis B-virus (dragerschap). Je mag alleen risicovormende handelingen verrichten als jij je elke drie maanden laat controleren op een eventuele besmetting met hepatitis B. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Je kunt niet onder de verantwoordelijkheid van VUmc een coschap of een wetenschappelijke stage met patiëntcontacten/risicomateriaal volgen in het buitenland.

Risicovormende handelingen zijn handelingen waarbij door verwonding van de student gedurende de handeling een patiënt of medestudent kans loopt op besmetting met het hepatitis B-virus. Wellicht ten overvloede: je loopt zelf het risico besmet te raken met het hepatitis B-virus bij risicolopende handelingen als je niet gevaccineerd bent. Een risicolopende handeling is een handeling waarbij een student die niet gevaccineerd is (of die geen antistoffen heeft aangemaakt) tijdens de handeling risico loopt op besmetting met hepatitis B door een patiënt of medestudent. Uitgebreide informatie vind je in het document: 'Het hepatitis B beleid opleiding geneeskunde VUmc'