Wat zijn de consequenties als je hepatitis B-virusdrager bent?

Als je hepatitis B-virusdrager bent, moet je iedere zes maanden je bloed laten controleren op de viral load. Afhankelijk van de viral load mogen wel of geen risicovormende handelingen verricht worden. Een beroepskeuze met risicovormende handelingen word je ontraden.

Risicovormende handelingen zijn handelingen waarbij door verwonding van de student gedurende de handeling een patiënt of medestudent kans loopt op besmetting met het hepatitis B-virus.

Je kunt niet onder de verantwoordelijkheid van VUmc patiëntgebonden stages/coschappen volgen in het buitenland.