Hepatitis B

Voor je eigen veiligheid en die van anderen (zoals patiënten en medestudenten) wordt van je verwacht dat je bij aanvang van de studie start met de vaccinatie tegen hepatitis B. Het hepatitis B vaccinatiebeleid van VUmc is in overeenstemming met de landelijke richtlijnen van de inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Nederlandse Arbo-wetgeving eist dat de ziekenhuizen en andere instellingen verantwoorde zorg aan hun patiënten aanbieden. Patiënten mogen niet blootgesteld worden aan het risico van besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, onder andere door medewerkers in de gezondheidszorg. Medewerkers in functies met risico op besmetting, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en co-assistenten moeten dus, ook voor hun eigen veiligheid gevaccineerd zijn.

De screening, vaccinatie en controle van de antistoffentiter worden door VUmc gratis aangeboden. De verantwoordelijkheid voor de vaccinatie ligt bij jou. Als je vaccinatie en/of controles niet op orde zijn aan het eind van het eerste jaar, krijg je geen toegang tot stages en bepaalde practica. Uitgebreide informatie vind je in het document
'Het hepatitis B-beleid opleiding geneeskunde VUmc'

NB Ben je eerder gevaccineerd tegen Hepatitis B? Ook dan ben je verplicht je te melden bij Team Gezond Werken Vumc. Zie "Wat moet je zelf doen?".