Wanneer moet vaccinatieschema afgerond zijn en je antistoftiter bekend?

Vóór de start van je zorgstage aan het einde van je eerste studiejaar moet het vaccinatieschema afgerond zijn.

Aangezien het hele vaccinatieprogramma (injecties en bloedafname) zeven maanden in beslag neemt en het mogelijk is dat je niet reageert op de vaccinatie, is het belangrijk dat je op tijd deelneemt aan het vaccinatieprogramma. Aan het einde van het eerste studiejaar heb je een zorgstage. Voor aanvang van deze stage moet je vaccinatieschema afgerond en je hepatitis B-vaccinatiestatus bekend zijn. De eerste vaccinatieronde van het vaccinatieprogramma staat gepland voor week 37/38 2018.