Infectiepreventie in het medisch onderwijs

Voor je opleiding tot medicus is het van belang dat je het een en ander weet over infectiepreventie: enerzijds ter bescherming van jezelf, anderzijds ter voorkoming van verspreiding van infectieziekten op de werkvloer.

Team Gezond Werken VUmc
Een aantal infectieziekten kan voor studenten en co-assistenten in de ziekenhuizen consequenties hebben. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in risicolopen (het in aanraking komen met besmet materiaal) en het risicovormen (overdragen van besmettelijke ziekten door werkers in de gezondheidszorg aan patiënten). Om te voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden is het van belang dat co-assistenten met tekenen van een infectie zich melden bij Team Gezond Werken VUmc of bij de opleider of stagebegeleider. Met name bij werkzaamheden op risicoafdelingen is uiterste zorgzaamheid geboden.

Richtlijnen
In het document 'Infectiepreventie in het medisch onderwijs' staan de richtlijnen en de meest relevante informatie over infectiepreventie.

Vaccinaties
Team Gezond Werken VUmc verzorgt tevens de vaccinatie voor hepatitis B aan het begin van je studie of tijdens je studie. Voor stages in het buitenland/ reizen in het buitenland is het belangrijk dat je naast bovenstaand document ook de informatie 'Veiligheid en gezondheid' leest. Met name voor MRSA en TBC gelden strikte regels.