Melding, klacht of signaal

Heb je een melding, klacht of signaal? Er zijn verschillende loketten waar je, afhankelijk van de aard van je melding of klacht, terecht kunt. 

Melden incident of calamiteiten in de patiëntenzorg

Volg hiervoor (in overleg met je supervisor) de procedure zoals deze op de locatie van de stage gehanteerd wordt (voor locatie VUmc)

Heeft de locatie geen meldstructuur, wordt de melding niet opgepakt, niet serieus genomen of voelt melden op locatie onveilig neem dan contact op met de coschapcoördinator. 

Als je een melding doet informeer dan altijd de coschapcoördinator/examinator over de melding. Deze draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding van de coassistent.

MELDEN ONGEWENST GEDRAG
Klik hier voor meer informatie.

Klacht over organisatie of kwaliteit van het onderwijs

Als je klacht betrekking heeft op de organisatie van het onderwijs, over gedragingen van medewerkers, docenten, begeleiders of medestudenten of over de kwaliteit van het onderwijs dan raden we je allereerst aan om in gesprek te gaan met de betrokkene(n). Dat levert vaak al een oplossing op. Twijfel je of je een klacht in wilt dienen of vind je een gesprek met de betrokkene(n) spannend, dan kan de studieadviseur je hierbij helpen. Kom je er niet uit met de betrokkene(n), dan kan je jouw klacht zenden naar klacht@vumc.nl onder vermelding van:

  • naam en adres, studentnummer, studiejaar
  • telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
  • duidelijke omschrijving van de gedraging en/of persoon waartegen de klacht gericht is
  • eventuele vermelding van het resultaat van eigen gesprek met betrokkene(n).

Binnen 3 dagen ontvang je een ontvangstbevestiging. Binnen 20 werkdagen ontvang je een schriftelijke reactie of een uitnodiging voor een persoonlijk of telefonisch gesprek.

Alle klachten die binnenkomen worden vertrouwelijk behandeld.

empty

Meer details over de procedure klacht of signaal.

Signaal

Als je een signaal wilt afgeven over de inhoud van het onderwijs, dan kun je dit doen in de onderwijsevaluaties. Als je een verbetersuggestie hebt over de onderwijsorganisatie en –logistiek of je wilt een positieve ervaring delen, dan kun je mailen naar kwaliteitszorg-vu@amsterdamumc.nl