Masteropleiding geneeskunde

VUmc leidt artsen op die hun werk met compassie uitvoeren. Het motto van het herziene onderwijsprogramma Vumc-compas 2015 blijft daarom: competent en met compassie. We bereiden je vanaf het begin van je opleiding voor om professioneel om te gaan met patiënten, collega’s en andere zorgverleners. Geleidelijk aan functioneer je steeds zelfstandiger, zodat je goed voorbereid begint met je vervolgopleiding.

Hoe ziet de masteropleiding M15 eruit?
De masteropleiding geneeskunde duurt drie jaar.

1. Coschappen  (de eerste twee masterjaren)      
Je volgt eerst het voorbereidend coschap (VCP) waarin je in zes weken tijd klaargestoomd wordt voor de kliniek. Daarna volg je ongeveer twee jaar lang coschappen. De coschappen bestaan uit twee gedeelten: het klinische klinisch trainingsonderwijs (KTO) en het coschap in de kliniek. In het KTO krijg je theorie en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt voor de discipline waar je je coschappen volgt. Daarna volgt het meer praktische deel van het coschap en maak je onderdeel uit van het behandelteam.


2. Profileringsjaar   (het derde masterjaar)
Het laatste jaar van de masteropleiding is de profileringsfase waarin je eigen keuzes maakt in de discipline waarin je onderwijs volgt. Dat bestaat uit de wetenschappelijke stage, het keuzeonderwijs en de semi-artsstage/schakelstage. In de wetenschappelijke stage voer je zelfstandig onderzoek uit. Met het keuzeonderwijs verdiep of verbreed je je kennis en ervaring in een door jouw gekozen discipline. En tenslotte werk je in de semi-artsstage of de schakelstage als aankomend dokter zeer zelfstandig onder individuele supervisie van een specialist.

Opleidingsschema en studiegids 2020-2021

Bekijk het opleidingsschema master en de studiegids van studiejaar 2020-2021 van de masteropleiding geneeskunde

I.v.m. de huidige maatregelen a.g.v. de Corona-Covid19-crisis is de uitvoering van het masterprogramma geneeskunde tijdelijk aangepast. Zie ook de informatie hierover in de studiegids 2020-2021.