Symposiumdagen

Symposiumdagen in masterjaar 1 en masterjaar 2

Elk jaar van de masteropleiding VUmc-compas 2015 worden er voor studenten vier symposiumdagen georganiseerd. De symposia zijn ingericht rondom actuele thema’s in de gezondheidszorg met nadruk op integratie van competenties. Tijdens ieder masterjaar ben je verplicht twee volledige symposiumdagen te volgen en je mag zelf kiezen aan welke twee symposia je wilt deelnemen. Indien je slechts een deel van het symposium bijwoont, wordt het symposium niet afgetekend.

Je mag de symposia in masterjaar 1 alleen volgen als je het Voorbereidend CoschaP (VCP) met een voldoende hebt afgesloten. Deelname tijdens het VCP is dus niet mogelijk. Deelname tijdens Klinisch Trainings Onderwijs (KTO) is mogelijk, mits het niet de dag van de entreetoets betreft.

Aanwezigheid bij de symposia is onderdeel van de toets Professionele Ontwikkeling (PO).

Op onderstaande data worden de symposiumdagen masterjaar 1 in 2019 en 2020 georganiseerd:

 • Donderdag 11 april 2019
 • Donderdag 27 juni 2019
 • Donderdag 10 oktober 2019
 • Donderdag 30 januari 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Donderdag 25 juni 2020
   

Op onderstaande data worden de symposiumdagen masterjaar 2 in 2019 en 2020 georganiseerd:

 • Donderdag 21 februari 2019
 • Donderdag 16 mei 2019
 • Donderdag 19 september 2019
 • Donderdag 21 november 2019
 • Donderdag 20 februari 2020
 • Donderdag 14 mei 2020

 

Verdere informatie over de thema's per symposium en de link voor registratie kun je vinden op Canvas (Course 'Professionele Ontwikkeling' van het betreffende masterjaar> symposiumdagen).

De inschrijving sluit een week voor het symposium.

Als het door omstandigheden (door bijvoorbeeld stages in het buitenland) niet mogelijk is om in totaal 2 symposiumdagen tijdens het masterjaar bij te wonen, dan stuur je een mail naar master.gnk@vumc.nl, waarin je aangeeft welke symposiumdag je om welke reden niet kunt bijwonen.

Vergeet als deelnemer niet de presentielijst(en) die er voor alle onderdelen zijn te tekenen, anders wordt het symposium niet afgetekend.

Het volgen van een extra symposium geeft geen recht op vrijstellingen voor aanwezigheid bij symposia in volgende masterjaren.