Co-schap sociale geneeskunde

Co-schap sociale geneeskunde

De sociale geneeskunde behoort tot de kerndisciplines van de medische opleiding. Niet alleen omdat een kwart van de artsen werkzaam is in het veld van de sociale geneeskunde, maar ook omdat curatief werkzame artsen in de patiëntenzorg regelmatig te maken krijgen met vragen die enige sociaal-geneeskundige expertise vereisen. Bijvoorbeeld op het gebied van besmettelijke ziekten, gezondheidsbedreigende factoren in de (werk)omgeving en risicogedrag.

De sociale geneeskunde omvat formeel twee hoofdstromen: 

  1. Maatschappij en gezondheid (community medicine) en 
  2. Arbeid en gezondheid (occupational medicine)

In de hoofdstroom maatschappij en gezondheid zijn artsen met name werkzaam bij openbare gezondheidszorg-instellingen, zoals Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (algemene en jeugdgezondheidszorg). Tevens zijn er diverse beleids-, management- en adviesfuncties binnen de gezondheidszorg waar deze artsen werkzaam zijn. Het gaat, bijvoorbeeld, om medisch adviseurs bij ziektekostenverzekeraars, inspecteurs bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en directeuren / managers van zorginstellingen.
In de hoofdstroom arbeid en gezondheid zijn artsen werkzaam bij Arbo-diensten (bedrijfsgeneeskunde) en de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) (sociale verzekeringsgeneeskunde).
Tijdens de stage sociale geneeskunde maak je nader kennis met beide hoofdstromen van de sociale geneeskunde. De stage sociale geneeskunde duurt twee weken en de stage bestaat uit een facultaire introductie, een praktijkstage en een facultaire afsluiting.

Facultaire Introductie

Tijdens de facultaire introductie op de eerste dag van de stage besteden sociaal geneeskundigen aandacht aan de beide hoofdstromen (maatschappij en gezondheid / arbeid en gezondheid) van de sociale geneeskunde. In de ochtend komt tijdens het dagdeel arbeid en gezondheid de bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde aan de orde. In de middag is er aandacht voor de jeugdgezondheidszorg en de algemene gezondheidszorg vanuit de stroom maatschappij en gezondheid. Er wordt  hierbij onder meer gebruik gemaakt van casuïstiek uit de praktijk en je oefent sociaal geneeskundige vaardigheden.

Praktijkstage

Je brengt de praktijkstage door in een van beide hoofdstromen van de sociale geneeskunde:

Maatschappij en Gezondheid:

  • Gemeentelijke en Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten ('GGD-en'): algemene gezondheidszorg en/of jeugdgezondheidszorg
  • Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
  • Verslavingszorg
  • Donorgeneeskunde (Sanquin Amsterdam)

Arbeid en Gezondheid

  • Arbeidsomstandigheden diensten (Arbo-diensten)
  • Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV's)

De praktijkstages vinden plaats in Amsterdam en de gehele provincie Noord-Holland. Houd er daarom rekening mee dat je veel moet reizen voor deze praktijkstage.
De afdeling sociale geneeskunde maakt de indeling van de praktijkstages. Een half jaar voorafgaand aan de stage kun je een gemotiveerde voorkeur opgegeven. Bij de plaatsing wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar de plaatsing is onder meer afhankelijk van de beschikbare plaatsen per instelling in de betreffende periode. Nadere informatie over de wijze van aanmelding voor een praktijkstage vind je op de Canvascourse 'werkstage sociale geneeskunde'.
Tot slot is het ook mogelijk om een praktijkstage in het buitenland te doen bij een sociaal geneeskundige instelling. De afdeling sociale geneeskunde beschikt over contacten met Suriname en Aruba, maar zelf een plaats regelen behoort ook tot de mogelijkheden.

Facultaire afsluiting

Tijdens de facultaire afsluiting geef je een gestructureerde presentatie van de uitwerking van een sociaal geneeskundig probleem dat tijdens je praktijkstage aan de orde is geweest.

Nadere informatie vind je op Canvas en www.sgvumc.nl 
Contactpersoon: Dr. M.B.M. Soethout, onderwijscoördinator Sociale Geneeskunde: e-mail: mbm.soethout@vumc.nl