Het volgen van extra keuzevakken


Het kan voorkomen dat je een verlengde wetenschappelijke stage hebt gevolgd of ergens acht weken keuzeonderwijs met succes hebt afgerond, om vervolgens tot de conclusie te komen dat je heel graag nòg een keuzevak wilt volgen, ook al heb je de benodigde studiepunten behaald.

Het volgen van een dergelijk extracurriculair keuzevak is in principe mogelijk, maar is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • Je mag maximaal 1 keuzevak van maximaal 8 weken als extracurriculair keuzeonderwijs volgen.
  • Voor het keuzevak dat je als extracurriculair keuzeonderwijs wilt volgen (dus bovenop de reeds behaalde 12 EC van het verplichte curriculum), moeten voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Bij een beperkt aantal plaatsen in een gegeven periode, gaat de student die zijn/haar studiepunten keuzeonderwijs nog moet behalen, altijd voor.
  • Voor het keuzevak dat de je als extracurriculair keuzeonderwijs hebt gevolgd, kun je (extra) studiepunten halen. Deze studiepunten tellen niet mee voor het verplichte curriculum en worden uitsluitend extracurriculair verstrekt om registratie op het supplement bij het masterdiploma mogelijk te maken.
  • De afdeling waar het keuzevak wordt aangeboden dat je als extra keuzeonderwijs wilt volgen, moet vooraf op de hoogte worden gesteld van het feit dat het om een extra keuzevak gaat (dus bovenop de reeds behaalde 12 EC).
  • Het extracurriculair keuzevak is een onderdeel dat op jouw verzoek wordt ingeroosterd. Het extra keuzevak mag niet interfereren met de planning van de verplichte onderdelen in de master. De tijd die je besteedt aan het extra keuzevak komt bovenop de door het VUmc geregistreerde tijd voor de masteropleiding en wordt beschouwd als gewenste verlenging van jouw studietijd.
  • Je hebt de reguliere 8 weken keuzeonderwijs aangemeld en eventueel afgerond.
  • De aanvraag, de goedkeuring en de toetsing van het extracurriculair keuzevak verlopen volgens dezelfde procedures als die van het curriculair keuzeonderwijs.
  • De stageplaats krijgt geen vergoeding voor de extracurriculaire stage.

Extracurriculair keuzeonderwijs mag niet in het buitenland worden gedaan (zie ook Wanneer kun je naar het buitenland)