Keuzeonderwijs

Algemeen

Het doel van het keuzeonderwijs is het verbreden of verdiepen van kennis, vaardigheden of competenties door het volgen van onderwijs in de vorm van een (niet-klinische) cursus of een (klinische) stage. Het keuzeonderwijs stelt je in staat om je als toekomstig arts te profileren op één (of meerdere) van de terreinen van de gezondheidszorg of geneeskunde. (klik hier voor een aantal voorbeelden van keuzeonderwijs). Elk keuzevak heeft zijn eigen eindtermen of leerdoelen bepaald. Er zijn geen algemene eindtermen van het keuzeonderwijs. Per keuzevak is de ingangseis verschillend. Voor het meeste keuzeonderwijs geldt als ingangseis dat je alle coschappen met goed gevolg moet hebben afgerond. Een klein deel van het keuzeonderwijs kan al na afronding van de bacheloropleiding worden gevolgd. Je kunt het keuzeonderwijs zelf plannen in roostervrije weken, maar dit betekent meestal in M3 na de semi-artsstage. Je kunt het keuzeonderwijs in maximaal 2 delen opsplitsen waarbij verschillende combinaties mogelijk zijn. Het aanbod van keuzeonderwijs met de ingangseis vind je in de Canvascourse 'Keuzeonderwijs master', maar je bent vrij om - onder bepaalde voorwaarden - ook zelf een keuzestage te regelen zowel in Nederland als in het buitenland.  Ook kun je de 8 weken keuzeonderwijs gebruiken als verlenging van je wetenschappelijke stage of koppelen aan de semi-artsstage.

Het keuzeonderwijs is te verdelen in

Aangeboden keuzeonderwijs

Zelf geregeld keuzeonderwijs

Extra curriculair keuzeonderwijs

 

Vrijstelling kan alleen worden aangevraagd via de examencommissie.