Voorbeelden keuzeonderwijs


Wat kun je bijvoorbeeld uit het aanbod bij Vumc en partnerziekenhuizen doen?

 • Cardiovasculaire beeldvorming of radiologie
 • Interne (bv. Endocrinologie; Med. Oncologie)
 • Traumachirurgie
 • Psychiatrie crisisdienst of polikliniek Angst
 • Neonatologie
 • Anesthesie
 • Cardio thoracale chirurgie
 • Ondernemend gedrag (faculteit economische wt)
 • Klinische / chirurgische anatomie
 • Reflectief: master Medische geschiedenis of Medische ethiek
 • Medische microbiologie

Voorbeelden van wat studenten zelf regelden:

 • Interne geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
 • Spoedeisende Hulp perifeer ziekenhuis
 • Cardio thoracale chirurgie LUMC
 • Bewegingswetenschappen studie en praktijk  revalidatiegeneeskunde
 • V&G Lyell McEwin Hospital, Adelaide in Australie
 • Laboratoriumonderzoek Haematologie University New York
 • Dermatologie Ziekenhuis Gelderse Vallei