Vrijstelling keuzeonderwijs


Voor het aanvragen van een vrijstelling voor keuzeonderwijs gelden de volgende criteria. Het onderwijs of de werkzaamheden die worden aangevoerd als grond voor vrijstelling van keuzeonderwijs in de masterfase van de opleiding geneeskunde moeten aan de volgende kenmerken voldoen:

  • Het onderwijs of de werkzaamheden omvatten een periode van 8 weken of meer.
  • Het onderwijs of de werkzaamheden zijn duidelijk bedoeld ter verdieping van één of meer competenties van het VUmc-compas.
  • Tijdens het onderwijs of de werkzaamheden ben je aantoonbaar getoetst op je kennis en/of vaardigheden. De uitkomst van deze toetsing moet voldoende zijn.
  • Het onderwijs of de werkzaamheden dragen bij aan je profilering op het terrein van één of meerdere onderdelen van de geneeskunde of gezondheidszorg.
  • Het kennis- en vaardigheidsniveau van het onderwijs of de werkzaamheden is dat van de master opleiding geneeskunde VUmc.

Zie: procedure aanvragen vrijstelling.