Zelf geregeld keuzeonderwijs

De mogelijkheid bestaat om zelf een keuzevak te organiseren, binnen of buiten VUmc, in binnen- en buitenland. Indien goed gemotiveerd hoeft dit onderwijs niet binnen de praktijk van de gezondheidszorg plaats te vinden, maar het dient wel aan het vakgebied geneeskunde gerelateerd te zijn. In dit geval dien je een voorstel tot zelfgeregeld keuzeonderwijs in bij de coördinator keuzeonderwijs. 

Aanmelden

Je maakt een afspraak met de begeleider van het betreffende keuzeonderwijs om de inhoud van je stage te bespreken. Vervolgens vul je in KL-app (https://coschappen.vumc.nl) de gevraagde gegevens in. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu.

Indien het keuzeonderwijs buiten VUmc plaatsvindt, is ook goedkeuring van de interne begeleider (VUmc) vereist. Een bevoegd staflid van VUmc, werkzaam op een afdeling die inhoudelijk overeenkomt met de afdeling waar het zelfgeregeld keuzeonderwijs wordt gevolgd, functioneert als interne begeleider. Deze beoordeelt het voorstel in KL-app en geeft akkoord bij goedkeuring. Je kunt via intranet de contactgegevens vinden van het betreffende staflid of onderwijssecretariaat en vervolgens zelf contact opnemen. Ook kun je via het centrale nummer van het VUmc-ziekenhuis je laten doorverbinden met de afdeling of secretaresse van de betreffende afdeling/begeleider.

De aanmeldtermijn voor keuzeonderwijs is uiterlijk 6 weken voor aanvang van deze stage. De coördinator/examinator keuzeonderwijs toetst de aanvraag op volledigheid en validiteit. Alleen volledig ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.

Wanneer je  keuzeonderwijs wilt volgen in het buitenland, volg je een iets andere procedure. Je hebt dan meer tijd nodig voor de voorbereiding en je hebt eerst contact met Bureau Internationale Samenwerking. Zie de Canvascourse 'Studeren in het buitenland'.Verzekering coassistent
Het medisch handelen van coassistenten moet verzekerd zijn via de desbetreffende instantie waar de stage wordt gelopen. De aansprakelijkheidsverzekering loopt niet via VUmc. Bij reguliere keuzestages is in de verzekering voorzien. Bij zelfgeregeld keuzeonderwijs moet de coassistent bij de stageplekverlener nagaan of diens verzekering de werkzaamheden van de coassistent dekt zoals dat bijvoorbeeld ook voor werknemers geldt. Een melding aan de verzekering is doorgaans voldoende en gaat meestal niet met meerkosten gepaard. Wij raden je dringend aan hier werk van de maken. Wij wijzen erop dat de aansprakelijkheidsverzekering alleen van toepassing is wanneer een coassistent zelfstandig (aan een arts) voorbehouden handelingen verricht onder directe supervisie van een arts.