Semi-artsstage

De semi-arts stage (SAS) wordt als laatste klinische stage in het rooster, na alle verplichte co-schappen, gelopen. De kern van de semi-arts stage is dat de semi-arts zelf verantwoordelijk is voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die hij/zij  longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid.

Aanmeldprocedure

Hoe en wanneer meld ik mij aan voor de semi-artsstage?
Je meldt je aan voor de semi-artsstage met een aanmeldformulier. Dit formulier ontvang je per studentenmail uiterlijk 26 weken voor de start van je semi-artsstage en stuur je ingevuld binnen acht weken retour naar semi-arts@vumc.nl. Het totaalaanbod van semi-artsstages staat vermeld op Canvas (course Semi-artsstage-->Aanbod semi-artsstages). 90% van de studenten wordt op zijn/haar eerste voorkeur geplaatst!

Kan ik mijn startdatum wijzigen?
Nee, je startdatum waarop je bent ingepland kun je niet (laten) wijzigen.

Kan ik mijn voorkeur opgeven voor een stage of ziekenhuis?
Je kunt je voorkeur opgeven voor een discipline. Je kunt geen voorkeur opgeven voor een ziekenhuis.

Kan ik zelf een stageplaats uit het aanbod reserveren?
Ja dit kan bij een aantal ziekenhuizen. Hierbij gelden 3 voorwaarden:

1. Je kunt niet eerder dan 26 weken voor jouw startdatum van je semi-artsstage een stageplaats reserveren.

2. Er is een plaats beschikbaar op jouw startdatum.

3. Je kunt slechts in 1 ziekenhuis een plaats reserveren. Een gemaakte reservering is bindend en kan in principe niet meer worden gewijzigd.

De contactgegevens van de ziekenhuizen die je zelf mag benaderen staan vermeld op Canvascourse Semi-artssstage> Aanbod semi-artsstages > Contactgegevens stageplaatsen. De reservering wordt definitief gemaakt als er een bevestigingsmail is ontvangen van de betreffende stageplaats. Je ontvangt dan bericht van ons dat deze semi-artsstage definitief is vastgelegd, waarna deze niet meer gewijzigd kan worden. Het is absoluut niet toegestaan meerdere stages te (laten) reserveren. 

Heb je geen plek kunnen/willen reserveren?                                                                                                                                                                                            

18 weken voor aanvang moeten de aanmeldformulieren zijn teruggestuurd en zijn de voorkeuren en gemaakte reserveringen bij ons bekend. De studenten die geen reservering hebben kunnen of willen maken, worden door ons ingepland op de niet te reserveren of onbezette plekken.

Kan ik mijn semi-artsstage in het buitenland doen?
Ja, je kunt een aantal semi-artsstages in het buitenland doen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan zo spoedig mogelijk (waar mogelijk al in het begin van masterjaar 2) contact op met Bureau Internationalisering (International@vumc.nl / 020 44 49834/44 49997).

Mag ik zelf een stageplaatsbuiten het aanbod om zoeken?
In principe niet. Zie ook bovenstaande vragen en antwoorden. Hierop is echter 1 uitzondering: wordt de door jou gewenste discipline niet aangeboden of is deze niet (meer) beschikbaar op jouw startdatum, dan mag je in overleg met de planning eventueel zelf een stageplaats zoeken. Dit komt echter pas aan de orde als duidelijk is dat je niet binnen het aanbod geplaatst kan worden. Als je een stageplek hebt gevonden, vraag je het formulier 'stageplan semi-artsstage' aan via semi-arts@vumc.nl. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan prof. dr. M. van Agtmael, examinator semi-artsstage. Als hij de stageplaats goedkeurt, nemen we contact met je op om de stage definitief vast te leggen.

Hoe en waarom deze regels?

Extra achtergrondinformatie over het vinden van een semi-artsstageplaats

Hoe en wanneer weet ik waar ik definitief geplaatst ben voor de semi-artsstage?
Je indeling ontvang je per studentenmail minimaal 12 weken voor aanvang van de semi-arts stage.

Hoe is de beoordeling tijdens en aan het einde van de semi-artsstage?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Beoordelingen en afronding semi-artsstage M08

Beoordelingen en afronding semi-artsstage M15

 

Heb je vragen?
Mocht je nog andere vragen hebben over de aanmeldprocedure of het stage-aanbod, dan kun je contact opnemen met de planning via semi-arts@vumc.nl.