Symposiumdagen

Symposiumdagen in master jaar 3

Elk jaar van de masteropleiding VUmc-compas 2015 worden er voor studenten vier symposiumdagen georganiseerd. De symposia zijn ingericht rondom actuele thema’s in de gezondheidszorg met nadruk op integratie van competenties. Tijdens ieder masterjaar ben je verplicht twee volledige symposiumdagen te volgen. Indien je slechts een deel van het symposium bijwoont, wordt het symposium niet afgetekend. 

Je mag de symposia in masterjaar 3 alleen volgen als je masterjaar 1 en 2 volledig hebt afgerond (inclusief PO) en bezig bent met (of wacht op) de start van je semi-artsstage, wetenschappelijke stage of het keuzeonderwijs. 

NB: Het is niet toegestaan om tijdens het coschap sociale geneeskundeeen symposiumdag bij te wonen. 

Aanwezigheid bij de symposia is onderdeel van de toets Professionele Ontwikkeling (PO) 3. 

Op onderstaande data worden de symposiumdagen in 2018 en 2019 georganiseerd: 

  • Donderdag 13 september 2018
  • Donderdag 13 december 2018
  • Donderdag 14 maart 2019
  • Donderdag 6 juni 2019

De link voor registratie als ook de informatie per symposiumdag kun je vinden op Canvas (Course 'Professionele Ontwikkeling masterjaar 3' > 'symposium’). Na inschrijving ontvang je altijd direct een bevestigingsmail. Dit is tevens je toegangsbewijs. Zonder dit toegangsbewijs word je niet toegelaten. Mocht je de bevestigingsmail niet hebben ontvangen, neem dan direct contact op met events@vumc.nl

De inschrijving sluit een week voor het symposium. 

Als het door omstandigheden niet mogelijk is twee symposiumdagen bij te wonen, wordt je verzocht een mail te sturen naar semi-arts@vumc.nl (t.a.v. de examinator PO), waarin je aangeeft welke symposiumdag je om welke reden niet kan bijwonen. Hierbij dien je het rooster van masterjaar 3 toe te voegen met daarbij jouw start- en einddata van de onderdelen in masterjaar 3 (SAS, WS en KO). Vergeet hierbij niet je studentnummer te vermelden. De examinator zal dan bepalen of je een vrijstelling ontvangt, dan wel een vervangende opdracht moet doen. 

NB: Vergeet als deelnemer niet de presentielijst(en) die er voor alle onderdelen zijn te tekenen, anders wordt het symposium niet afgetekend. 

Onder voorwaarden is het mogelijk om extra symposia te volgen. Hiervoor dien je zelf te regelen dat je afwezig kunt zijn op je stagelocatie. Een aanvraag voor het volgen van een extra symposia mail je naar semi-arts@vumc.nl. Geef in de mail duidelijk aan in welk masterjaar je zit en welk symposia je extra wilt volgen. Vergeet niet je studentnummer te vermelden. Het volgen van een extra symposium geeft geen recht op vrijstellingen voor aanwezigheid bij andere onderwijsonderdelen.