Aanvragen masterdiploma

Wanneer kun je afstuderen:

Je kunt je diploma/getuigschrift aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Al je resultaten/cijfers zijn in VUnet geregistreerd, het is niet mogelijk vóór de einddatum van je laatste masterstage je diploma aan te vragen.
  • Op de examendatum sta je ingeschreven voor de opleiding waarvoor je je diploma aanvraagt. 
  • Je hebt aan al je betalingsverplichtingen (collegegeld) voldaan. 

Zijn je gegevens en resultaten correct?

Voordat je een aanvraag indient:

  • Controleer of je resultaten compleet en correct zijn. Als er resultaten ontbreken of niet correct zijn stuur je de faculteit een verzoek tot correctie via afstuderen@vumc.nl. (M08 per jaar 60 ESC.  M15 in M1: 69 ECS, M2: 51 ECS en  M3: 60 ECS. Bekijk de Onderwijs- en Examenreglementen voor informatie over onderwijsonderdelen en studiepunten inclusief VGT). Controleer of je goedkeuring hebt van de examencommissie voor eventuele extra vakken, vervangende vakken en de keuzeruimte.
  • Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op het diploma/getuigschrift.

Wat is de examendatum?

  • De examendatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De examendatum is niet de datum van je diploma-uitreiking.
  • Iedere maand, met uitzondering van december, kent twee afstudeerdata. Dit is halverwege  de maand of de laatste werkdag van de maand.
  • De examendatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de ov kaart.

Diploma-uitreiking:
De diploma-uitreiking vindt één maal per maand plaats. Per uitreiking is het minimale aantal studenten 5 en het maximale 15 studenten. Bij meer dan 15 is de datum van het laatst behaalde resultaat bepalend voor deelname. Bij meer dan 15 of minder dan 5 ontvangen de studenten bericht dat hun uitreiking is verplaatst naar de eerstvolgende gelegenheid. De examendatum (afstudeerdatum) waarvoor je je aanmeldt blijft ongewijzigd.

Je ontvangt uiterlijk twee weken voor de uitreiking per mail de uitnodiging voor de ceremonie met verdere informatie. 

Data diploma-uitreikingen 2019/2020

Formulier diploma aanvragen

Aanvraag diploma
Vul het formulier Aanvraag Afstuderen M GNK in.

Je diploma-aanvraag wordt gecontroleerd door het Onderwijsbureau.  De Examencommissie bepaalt of je geslaagd bent of niet. Als er iets niet klopt, neemt het Onderwijsbureau binnen twee weken contact met je op. Als je aan alle eisen van jouw opleiding hebt voldaan, ontvang je een bevestiging en kan je jouw diploma in ontvangst nemen tijdens de diploma-uitreiking.

Procedure BIG-register
Zie bigregister.nl