Aanvragen masterdiploma

AFSTUDEREN EN DIPLOMA 

Je studeert automatisch af wanneer je het opleidingsprogramma hebt voltooid, hiervoor hoef je zelf niks te doen. Je ontvangt binnen twee weken een e-mailbericht nadat het laatste resultaat is geregistreerd op VUnet.
Hier vind je alle informatie over hoe je kunt afstuderen en wat je moet doen om een diploma te ontvangen.

  Bij het afstuderen moet je op een aantal zaken letten:

  Controleer of je resultaten compleet en correct zijn. Je kunt hiervoor de tabel op blz 15 van de OER gebruiken. Ontbreken er resultaten of zijn de resultaten niet correct? Stuur dan een verzoek tot correctie naar afstuderen@vumc.nl
  Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct vermeld staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op je diploma/getuigschrift.

  Wat is de examendatum?
  De examendatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand met uitzondering van december, kent twee afstudeerdata, doorgaans de laatste werkdag van de maand en halverwege de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
  Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe examendatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als examendatum op het diploma.
  De examendatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart.
  De examendata voor collegejaar 2020/2021

  Voor de procedure van de BIG registratie verwijzen we naar hun website https://www.bigregister.nl/

  Diploma-uitreiking en ophalen
  Coronavirus
  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
  Momenteel vinden er geen diploma-uitreikingen plaats.
  Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis. 

  Heb je nog vragen stuur dan een e-mail naar afstuderen@vumc.nl