Afwezigheid onderwijs tijdens KTC-week of terugkomonderwijs

Wat moet ik doen als ik niet aanwezig kan zijn bij het terugkomonderwijs (in het KTC) ?

Al het onderwijs tijdens het KTO/KTC en tijdens de coschappen (colleges, practica, trainen van vaardigheden in de klinische praktijk, intervisie, symposia etc.) is verplicht. Er wordt van je verwacht altijd aanwezig te zijn.

Wat betreft de centrale KTC-dagen tijdens het KTO meld je je bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden (overmacht) z.s.m. af met opgaaf van reden bij een van de managementassistenten via master.gnk@vumc.nl.  Eventueel kun je ook bellen naar 020-444 6236 / 444 6237 / 444 6238.empty

Je ziet toe dat je aanwezigheid wordt geregistreerd op de presentielijsten.  Als je afwezig bent geweest, haal je het onderwijs in je eigen tijd in tijdens het onderwijs voor een andere groep. Je mag hier geen ander onderwijs voor missen. Zolang je niet al het onderwijs hebt gevolgd, kun je na de coschappen niet door naar je semi-artsstage.

Ook voor M3 geldt dat je al het onderwijs (alle intervisiedagdelen en 2 symposiumdagen) volgt of bij afwezigheid inhaalt.

Samenvattend:

  • Afmelden met reden als je niet aanwezig kunt zijn (liefst per mail, anders telefonisch)
  • Neem zelf initiatief met betrekking tot het in te halen onderwijs. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor en je wordt hier niet voor benaderd.
  • Voorkom studievertraging door op tijd het gemiste onderwijs in te halen

Afwezigheid tijdens het coschap

Wanneer je afwezig bent tijdens het coschap meld je je af bij de afdeling waar je op dat moment je coschap loopt. Zorg dat je hierover op de eerste dag afspraken maakt met je begeleider. Wanneer je bij één van de partnerziekenhuizen stage loopt, dan meld je je ook af bij het onderwijssecretariaat/leerhuis van het betreffende partnerziekenhuis. Overleg met je begeleider/supervisor hoe en wanneer je de afwezigheid kunt inhalen of compenseren.

LEES HIER ALLE INFORMATIE OVER WEL OF NIET GEOORLOOFDE AFWEZIGHEID EN HOE OM TE GAAN MET EEN VERLOFVERZOEK