Geheimhoudingsplicht

Voor coassistenten geldt net als andere medewerkers in de gezondheidszorg de geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat je aan niemand zal openbaren wat tijdens het doorlopen van de stages als geheim is toevertrouwd of je ter kennis is gekomen. Ook word je geacht zorgvuldig om te gaan met de aan jou verleende toegang tot digitale gegevensdragers welke je is verleend in verband met de opdrachten en/of werkzaamheden tijdens de stages en deze niet ter beschikking te stellen aan derden.

Hiertoe dien je het betreffende formulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en te uploaden bij je inschrijving in Studielink.

Dit formulier is gekoppeld aan de aanvraag voor een VUmc inlogaccount. In de partnerziekenhuizen zal ten aanzien van de geheimhoudingsplicht en de toegang tot de digitale gegevensdragers voor het betreffende ziekenhuis ook nog een aparte verklaring worden gevraagd.