Procedure van de intake

Er zijn vier peildata per studiejaar. Op de peildatum wordt in VU-net gekeken hoeveel studiepunten je hebt en of je voldoet aan de voor die peildatum vastgestelde norm (zie informatie peildata en normen intake). Een week na de peildatum ontvang je een mail met daarin het bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd om aan de intake mee te doen.

Als je een uitnodiging ontvangt, ben je verplicht mee te doen met de intake. Je kunt in de intake aangeven of je drie voorkeuren voor startdata wilt opgeven of dat je mee wilt doen aan een volgende intake.

Heb je geen uitnodiging ontvangen en denk je wel in aanmerking te komen (omdat je de voor jouw peildatum benodigde studiepunten hebt behaald en deze in VU-net geregistreerd staan) dan kun je je melden bij de balie van het Onderwijs Service Centrum (MF, begane grond, G.010) tijdens het masterinloopspreekuur (elke woensdag van 11:00 – 12.30 uur) of een mail sturen naar master.gnk@vumc.nl.

Welke keuzes kun je maken?
Bij de intake kies je de startdatum van masterjaar 1 (voorbereidend coschap). Je kunt drie data kiezen. Als je eerst de wetenschappelijke stage wilt doen, kies je een datum ver weg omdat je niet eerder wilt of kunt beginnen met je coschappen. Elke drie weken is er een startmoment. Alleen tijdens de kerst- en zomervakantie liggen de coschappen stil.

Wat gebeurt er na je keuze?
De intake staat een week open. In die week kun je besluiten voor welke startdata je kiest en deze aangeven. Na sluiting van de intake worden alle data verzameld. Vervolgens worden ze ingevoerd in een digitaal toewijzingssysteem, de lottery tool. De lottery tool deelt alle studenten die aan de intake mee hebben gedaan in en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de data die je als voorkeur hebt opgegeven.

Bij de loting hanteren we qua prioriteit drie categorieën:

A. Studenten van het huidige cohort die aan de gestelde norm voldoen.
B. Studenten van vorige cohorten.
C. Studenten die hun studiepad bij een eerdere intake binnen twee weken terug hebben gegeven en weer willen starten.

Na drie weken ontvang je een email met de voorlopige uitslag.

De uitslag van de intake
In de mail met de uitslag van de intake ontvang je de (voorlopige) startdatum van masterjaar 1 (voorbereidend coschap) . Je kunt hiermee twee dingen doen:

  • Als je de datum hebt gekregen die je wilde, dan hoef je niks te doen en gaan we er van uit dat jij op die datum start.
  • Als je een datum hebt gekregen die niet je voorkeur heeft, dan kun je je gedurende twee weken melden op het inloopspreekuur van de planning van de masteropleiding. Er zullen extra spreekuren worden georganiseerd na iedere intake. De data en tijden vind je in de mail waarin de uitslag van de intake is meegedeeld.

Als je niet wilt starten op de door ons toegewezen datum, dan kun je:

  • Ruilen van startdatum met een medestudent.
  • Geplaatst worden op de wachtlijst voor een eerdere startdatum.

Je studiepad binnen twee weken teruggeven. Je kunt dan op een ander moment aan een intake meedoen. 

N.B. Geef je je studiepad later dan twee weken terug dan zal de planning je op een eventueel open gevallen startdatum inplannen vanaf de datum dat je 180 studiepunten hebt behaald en je op het wachtlijstformulier hebt aangegeven beschikbaar te zijn om weer te worden ingepland. Dit zal echter vaak leiden tot studievertraging omdat je moet wachten tot er een plek voor jou beschikbaar komt.

Van voorlopige startdatum naar uiteindelijke startdatum
Je hebt een voorlopige startdatum gekregen omdat je eerst je bachelordiploma moet behalen voordat je aan de masteropleiding mag beginnen. Let op: vraag op tijd je bachelordiploma aan, want zonder je bachelordiploma te hebben aangevraagd kun je namelijk niet met de masteropleiding beginnen!

  • Als niet op tijd (35 werkdagen voor de startdatum) je behaalde 180 ECs in VUnet staan, vervalt je studiepad. Houd ook rekening met de nakijk- en verwerkingstermijn van de toetsen. Als je al eerder weet dat je je 180 ECs niet op tijd gaat halen, geef dit dan door aan de planning master. Wanneer je dit voor bovengenoemde 35 werkdagen hebt doorgegeven, kom je hoger op de wachtlijst te staan dan als dit moet blijken uit onze controle.
  • Uiterlijk in de laatste maand voorafgaand aan de maand waarin je start met de master moet je bachelordiploma zijn aangevraagd en heb je je ingeschreven als masterstudent.

Wachtlijst
Je kunt op een wachtlijst geplaatst worden met behoud van je toegewezen startdatum. Geregeld halen medestudenten om verschillende redenen hun planning niet en wanneer je op de wachtlijst staat, bestaat de mogelijkheid dat je dan toch eerder kunt beginnen.

Als er een plek vrij is, word je gebeld met de vraag of je eerder kunt beginnen. De enige legitieme reden om de plek dan niet te accepteren, is als je zelf inmiddels geneeskundeonderwijs volgt (wetenschappelijke stage of keuzeonderwijs). Volg je geen geneeskundeonderwijs en weiger je de nieuwe startdatum, dan kom je weer onderaan de wachtlijst te staan. Je behoudt de primair toegewezen startdatum en ziekenhuis. Hierbij geldt wel dat de periode tussen de aangeboden nieuwe (eerdere) startdatum en de oorspronkelijk toegewezen startdatum als vrijwillige wachttijd wordt geregistreerd.empty