Wachttijd

Wat is wachttijd?

De opleiding definieert wachttijd uitsluitend als tijd waarin er geen onderwijs wordt aangeboden en waarin je wel ingeschreven staat. Wetenschappelijke stage,  keuzeonderwijs en de verplichte klinische stages zijn alle aangeboden onderwijs!

Op het moment dat je er zelf voor kiest om later geplaatst te worden (b.v. door te ruilen met een medestudent met een latere startdatum of door je studiepad terug te geven omdat je er een bepaalde periode uit wilt om iets anders te gaan doen), wordt dit gezien als vrijwillige wachttijd en wordt dit niet meegenomen in je ‘officiële’ wachttijd.

Studeren of uitschrijven

Stel dat je in februari wordt geplaatst om te starten met je coschappen maar je bent al klaar in september, dan heb je vijf maanden wachttijd plus je zomervakantie. We gaan er vanuit dat je die vijf maanden  besteedt aan de wetenschappelijke stage. Je hebt voldoende tijd om de stage te regelen en te lopen. Als je dat niet wilt of nog wachttijd over houdt, schrijf je dan uit. Hierdoor loopt je studieduur niet door noch je studiefinanciering.

Welke wachttijden zijn er?

  • Bij de start van de masteropleiding
    Je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs of met de cofase. Wachttijd is tijd waarbij je niet kan studeren omdat er geen opleiding wordt aangeboden. Wachttijd kan voorkomen voor de start van de cofase. Je doet dan eerst de wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs. Wachttijd begint pas te tellen als beide onderdelen zijn gedaan en er dan nog niet gestart kan worden met de cofase. De wetenschappelijke stage duurt 16 weken. Het keuzeonderwijs bestaat uit onderwijs/stages van in totaal 8 weken welke je in een keer kunt doen of in (maximaal) twee delen. Houd er wel rekening mee dat je extra tijd nodig hebt om dit onderwijs te regelen.

Wat als ik uitloop?

Mocht jouw masterprogramma niet binnen drie jaar kunnen worden afgerond, dan heb je een aantal mogelijkheden:

  • Uitschrijven:
    Als je voor je persoonlijke ontwikkeling iets anders wilt doen voor de masteropleiding (bijvoorbeeld reizen of langer wetenschappelijk onderzoek buiten het kader van je wetenschappelijke stages), dan is het advies om je uit te schrijven. Lees hier over de mogelijkheid tot uitschrijven en waar je dan rekening mee moet houden. Neem wanneer je verdere vragen hebt, contact op met een van de studentendecanen.
  • Aanspraak maken op Profileringsfonds:
    Als je wel wilt doorstuderen maar het niet mogelijk is omdat je teveel wachttijd hebt, dan kan je mogelijk aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het Profileringsfond. Dit is een VU-regeling die van toepassing is bij overmacht, waaronder studievertraging door een niet-studeerbare opleiding, maar ook voor andere categorieën. Je vindt hierover informatie op de website van de VU (www.vu.nl/nl/Images/Regeling_Profileringsfonds_2015_tcm289-589832.pdf ) en via de studieadviseurs.