Tegemoetkoming reiskosten voor de klinische stages in de masteropleiding

De regeling tegemoetkoming reiskosten master is gebaseerd op de landelijke richtlijn. Deze regeling betreft een tegemoetkoming in de reiskosten van de klinische stages, inclusief compensatie voor de weekenden en de zomerweken waarin de OV-jaarkaart beperkt geldig is, plus de maaltijdvergoeding bij avond- en weekenddiensten.

Je krijgt bij de start van de klinische coschappen een totaal bedrag tegemoetkoming reiskosten uitgekeerd voor de gehele masteropleiding. Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde reisafstand van de verschillende klinische stages in de master en een maaltijdvergoeding bij een gemiddeld aantal avonddiensten.

Bij deze regeling gelden slechts twee tarieven (hoog en laag), waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen studenten die wel en studenten die geen recht hebben op een OV-jaarkaart. Als je geen recht hebt op een OV-jaarkaart ontvang je het hoge tarief, dat is gebaseerd op de buitenlandvergoeding OV-jaarkaart, die jaarlijks door de DUO-IB-Groep wordt vastgesteld.

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het hoge tarief, dien je bij je inschrijving in Studielink voor de masteropleiding een bewijs van de DUO-IB-Groep te uploaden, waaruit blijkt dat je geen recht (meer) hebt op een OV-jaarkaart (zie voorbeeld)

Wanneer je geen bewijs aanlevert, wordt automatisch het lage tarief uitgekeerd.

Vergoedingen:
Hoog tarief: € 1.600,-
Laag tarief: € 400,-

Wanneer je tijdens de Masteropleiding jouw recht op een OV-jaarkaart verliest en je later in de master in aanmerking zou komen voor het hoge tarief, meld je dit - als het zover is -  door een mail te sturen naar master.gnk@vumc.nl met een bewijs(bericht) van de DUO-IB-groep, waarin blijkt dat je geen recht meer hebt op een OV-jaarkaart. Er vindt dan over de resterende periode een verrekening plaats. Het aanvullende bedrag zal twee tot drie maanden na aanvraag (en ontvangst van bewijs) op jouw rekeningnummer worden overgemaakt.

Meer informatie over het studentenreisproduct vind je op de website van DUO