Extra tentamentijd

Heb je dyslexie? Of woon jij minder dan vijf jaar in Nederland? Dan kom je in aanmerking voor extra tijd bij tentamens. Het aanvragen van extra tijd kun je doen via de studieadviseur. Deze vraag kan mondeling via het inloopspreekuur gesteld worden op per mail. Je verzoek wordt gehonoreerd als je een legitieme dyslexieverklaring bij de studieadviseur hebt overlegd of als je kunt aantonen dat je minder dan 5 jaar in Nederland woont en de Nederlandse taal spreekt.

Een extra tijd verklaring op basis van taal wordt voor het lopend collegejaar verstrekt en moet voor elk volgende collegejaar opnieuw aangevraagd worden.

Meer informatie over extra tentamentijd vind je hier.