In- en uitschrijven masteropleiding

In- en uitschrijven voor de opleiding geneeskunde

Je kunt je in- of uitschrijven voor de opleiding geneeskunde via www.vu.studielink.nl. Als je je bachelordiploma hebt aangevraagd, schrijf je je uit voor de bacheloropleiding en kun je je daarna als masterstudent inschrijven.

(Her)inschrijven
Alle studenten dienen zich vόόr 1 september 2020 (her) in te schrijven voor het studiejaar 2020-2021. Voorwaarde om onderwijs te volgen of stage te lopen, is dat je ingeschreven staat in Studielink. Ook het afleggen van tentamens en het verwerken van uitslagen kan alleen plaatsvinden onder die voorwaarde en daarnaast ben je alleen verzekerd via de opleiding als je ingeschreven staat.

Schrijf je ruim voor 1 september 2020 in. Wanneer jouw (her) inschrijving niet op 31 augustus volledig is afgerond, kun je je pas weer per september van het volgende studiejaar inschrijven en heb je dus een jaar studievertraging. De enige uitzondering op deze regel betreft startende masterstudenten. Zie ook: Meer informatie over het inschrijven als je met je masteropleiding begint.  

Uitschrijven
Alle studenten worden ieder jaar automatisch per 31 augustus uitgeschreven. Daarnaast kun je je altijd uitschrijven per 1e van elke maand. Het collegegeld over die maand of maanden wordt later gerestitueerd.  Over de maanden juli en augustus vindt echter geen restitutie plaats van het collegegeld. Als je bent uitgeschreven vervalt je recht op VU faciliteiten maar ook op DUO faciliteiten, zoals studielening en studentenreisproduct. Tussentijds uitschrijven kan alleen voor minimaal twee maanden.

Als je je na het behalen van je bachelordiploma geneeskunde niet uitschrijft omdat je bijvoorbeeld nog vakken elders wil volgen of je een eventuele reis met studiefinanciering wil bekostigen, of omdat je het vergeten bent, dan wordt dit vanaf 1 september van het daaropvolgende studiejaar als een tweede bachelor in de gezondheidszorg gezien en betaal je het instellingsgeld van €20.800,-. 

Als je je voor een langere periode uitschrijft
Wanneer je je voor een periode langer dan drie maanden uitschrijft, verloopt je studentaccount en heb je geen toegang meer tot CANVAS of je studentenmail. Wat je in dat geval kunt doen is:

  • het masterteam op tijd laten weten dat je in verband met tijdelijke uitschrijving alleen bereikbaar bent op je persoonlijke e-mailadres en dit mailadres meesturen naar master.gnk@vumc.nl.

Je mailbox, home-directory, CANVAS en digitaal portfolio kunnen periodiek opgeruimd worden. Bewaar in die periode belangrijke stukken elders.

NB Als je een campuscontract hebt moet je bij DUWO een half jaar na beëindiging van je inschrijving je kamer verlaten. Als je buiten je schuld kiest voor uitschrijving omdat er bijvoorbeeld sprake is van wachttijd of ziekte, kan de studentendecaan contact opnemen met DUWO om duidelijk te maken dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Laat in dat geval de studentendecaan weten als DUWO contact met je opneemt over je uitschrijving.