Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is een adviesorgaan dat de decaan adviseert over de kwaliteit van het onderwijs.

De taken van de opleidingscommissie zijn de volgende:

a. De opleidingscommissie brengt advies uit over de onderwijs- en examenregeling alvorens de decaan de regeling vaststelt.

b. De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling. Daartoe maakt de opleidingscommissie gebruik van onder meer: de curriculum, cursus- en stage-evaluaties. De opleidingscommissie kijkt o.a. naar de samenhang tussen vakken in het programma, de studiebegeleiding en de wijze waarop de informatie over het curriculum aan studenten vanuit de opleiding is verstrekt.

c. De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie:
Opleidingscommissie van de Bachelor en Master Geneeskunde
Opleidingscommissie van de Master Cardiovascular Research
Opleidingscommissie van de Master Oncology
Opleidingscommissie van de Masteropleiding Epidemiologie