Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is een formeel medezeggenschapsorgaan. De opleidingscommissie heeft tot taak het opleidingsbestuur, gevraagd of ongevraagd, te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding

De taken van de opleidingscommissie zijn de volgende:

a. De opleidingscommissie heeft instemmings- en adviesrecht ten aanzien van onderdelen van de onderwijs- en examenregeling van de opleiding.

b. De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling. Daartoe maakt de opleidingscommissie gebruik van onder meer: de curriculum, cursus- en stage-evaluaties. De opleidingscommissie kijkt o.a. naar de samenhang tussen vakken in het programma, de studiebegeleiding en de wijze waarop de informatie over het curriculum aan studenten vanuit de opleiding is verstrekt.

c. De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie:
Opleidingscommissie van de Bachelor en Master Geneeskunde
Opleidingscommissie van de Master Cardiovascular Research
Opleidingscommissie van de Master Oncology
Opleidingscommissie van de Masteropleiding Epidemiologie