Samenstelling opleidingscommissie Masteropleiding Epidemiologie

De opleidingscommissie van de Masteropleiding Epidemiologie bestaat uit drie docentleden en drie studentleden. Een ambtelijk secretaris vanuit EpidM ondersteunt de commissie.

De leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Zodra er in de opleidingscommissie een vacature voor een nieuw studentlid is, zal dit aan alle studenten van de opleiding worden bekend gemaakt.

De leden van de opleidingscommissie zijn:

  • Mw. dr. M.J. Westerman, voorzitter (docent)
  • Dr. M.W. Heymans (docent)
  • S.P. Rauh, Msc (docent)
  • Mw. S. Bruijniks, Msc (student)
  • Mw. S. Rutten, arts (student)
  • Mw. S.E.M. Veldhuijzen-van Zanten, arts (student)

Vergaderingen
De opleidingscommissie vergadert minimaal zes keer per jaar.

Verslaglegging 

De opleidingscommissie maakt een jaarverslag per studiejaar. Tevens zijn er notulen per vergadering.

Contact
Mw. drs. Y. van Loon, ambtelijk secretaris, email: y.vanloon@vumc.nl, tel 020 444 8188