Patiëntgebonden vaardigheden & patiëntcontacten

Tijdens de studie geneeskunde leer je in alle studiejaren vaardigheden zoals het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Dat doe je met en op medestudenten, simulatiepatiënten en soms op praktijkdocenten. Zelf ben je dus ook regelmatig proefpersoon voor je medestudenten.

Net als bij het omgaan met echte patiënten is het bij deze trainingen erg belangrijk dat je je gedraagt zoals een professionele dokter zich hoort te gedragen. Om je daarbij te helpen, hebben we een overzicht gemaakt van afspraken over hoe we omgaan met elkaar. Meer achtergrond informatie kun je vinden in de bijlage:
'Patiëntgebonden vaardigheden en patiëntcontacten geneeskunde opleiding VUmc: Regels en Richtlijnen voor studenten en docenten’

Uiteraard gelden ook de wettelijke regels met betrekking tot patiëntgebonden handelingen en patiëntencontacten, zie hiervoor de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

 


empty