Waarom zijn hier speciale regels en richtlijnen voor?

Je gedraagt je als student en aankomend arts professioneel in de omgang met anderen. Professioneel gedrag staat centraal tijdens je geneeskundeopleiding in VUmc. VUmc heeft met betrekking tot patiëntgebonden vaardigheden en patiëntencontacten specifieke regels en richtlijnen opgesteld.

Naast deze specifieke regels en richtlijnen gelden natuurlijk de algemene omgangs- en fatsoensregels. Binnen de Vrije Universiteit en VUmc worden ongewenste omgangsvormen (intimidatie, agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie) niet getolereerd.