Practicumregeling voor studiejaar 2020-2021

Het onderwijs voor de studie geneeskunde wordt komend semester, vanwege de gevaren van besmetting en verspreiding van het COVID-19 grotendeels “online” aangeboden.
Als opleiding geneeskunde denken we dat practica een belangrijk deel zijn van de opleiding.
Daarom is er veel geïnvesteerd om de practica zo goed mogelijk digitaal aan te bieden.
Om jullie te helpen overzicht te houden, is er een tabel waarin alle practica staan van dit semester. Vul deze tabel aan en laad deze tabel op in je portfolio. 
Voor uitgebreide informatie zie de CANVAS cursus Professionele ontwikkeling 1 en  Professionele ontwikkeling  

De practica vormen een belangrijk en integraal onderdeel van VUmc-compas 2015. Omdat het studiegroep principe leidend is voor ons onderwijsconcept, volg je de practica zo veel mogelijk in je studiegroep.  In het kader van de academische beroepsgebonden competenties word je geacht alle practicumbijeenkomsten bij te wonen en actief deel te nemen. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de beroepsvoorbereiding wordt je aanwezigheid bij alle practica (Cursus-, Professionele Ontwikkeling- en Stage)  geregistreerd. 

Practica Cursussen en Professionele Ontwikkeling

 • De aanwezigheidsregistratie is onderdeel van Professionele Ontwikkeling en bespreek je aan het eind van het semester met je portfoliobegeleider (dat is je tutor van dat semester).
 • Ruilen van deelname moment met een andere student is mogelijk, de procedure is hieronder beschreven (zie ruilen).
 • Het is niet mogelijk om gemiste practica op een later moment in te halen.
 • De kennis en inzicht die zijn opgedaan in de practica worden getoetst in de cursusafhankelijke toets (CAT).
 • De praktische vaardigheden die zijn opgedaan in de practica worden getoetst tijdens het Stationstentamen (STAT).

"Eigen studiegroep" practica

 • Er zijn een aantal practica die je in het kader van vertrouwelijkheid en continuïteit uitsluitend in je eigen studiegroep volgt, bijvoorbeeld Lichamelijk Onderzoek, reflectie of MCV-communicatiepractica.
 • Ruilen van deelnamemoment met een andere student is derhalve niet mogelijk.
 • Het is wel mogelijk om gemiste practica op een later moment in te halen (zie inschrijven).
 • Schriftelijke feedback van je vaste practicumdocent vormt onderdeel van je portfolio.
Stage-practica:
 • De stage-practica de praktijkstage academische vaardigheden, de praktijkstage zorg en de praktijkstage huisartsgeneeskunde zijn een onderdeel van de betreffende stage.
 • Wanneer je niet aan de stage practicumverplichting voldoet, kan de deelname aan de stage worden ontzegd door de examinator en ontvang je geen studiepunten.
 • De aanwezigheidsregistratie is onderdeel van de stage.
 • In het kader van vertrouwelijkheid en continuïteit volg je deze practica in je eigen studiegroep. Ruilen van deelname moment met een andere student is daarom niet mogelijk.
 • Het is mogelijk om gemiste practica ( met uitzondering van PAV) op een later moment in te halen (zie inschrijven).
Meer informatie: