Ad 2: Persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering

Er kan sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor er uitzonderingen op  geldende regels betreffende tentaminering noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld een aanvraag voor een extra herkansing, verlenging van de geldigheidsduur van tentamens of een andere toetsvorm dan vastgesteld. Er kan dan een persoonlijk verzoek worden gedaan aan de deelexamencommissie voor een individuele regeling. Het gaat hierbij nadrukkelijk om bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als bijzondere persoonlijke omstandigheden worden uitsluitend aangemerkt:

  • ziekte van de student;
  • lichamelijke of psychische aandoening van de student;
  • zwangerschap van de studente;
  • bijzondere familieomstandigheden;
  • het lidmaatschap van een visitatiecommissie bedoeld in hoofdstuk 5a van de WHW;
  • topprestaties (let op: de door het College van Bestuur van de VU verleende topprestatiestatus dient te worden overlegd)

aanvraagformulier