Ad 4: Goedkeuring aanvragen van een stagevoorstel

Een stagevoorstel dient te worden goedgekeurd door de deelexamencommissie Epidemiologie. De deelexamencommissie heeft een examinator benoemd die de aanvragen behandelt. Met behulp van het elektronisch formulier kan de aanvraag worden ingediend.

Aanvraagformulier