Co-Raad VUmc

De Co-Raad VUmc is de belangenbehartiger voor en door masterstudenten van de opleiding Geneeskunde aan de VU. Zij inventariseert klachten, denkt mee aan het verbeteren van het onderwijs en draagt gestructureerde oplossingen aan. De Co-Raad heeft op regelmatige basis overleg met coördinatoren van het onderwijs. Tevens fungeert zij als klankbord betreffende onderwijszaken die de master aangaan.

Het draagvlak van de Co-Raad wordt gevormd door alle masterstudenten van de opleiding Geneeskunde aan de VU. De masterfase betreft het 4de tot en met 6de jaar geneeskunde, waarin de wetenschappelijke stage en de coschappen gelopen worden. Middels regelmatige bijeenkomsten met zogenoemde 'cogroep vertegenwoordigers', die worden aangesteld bij elke start van een nieuwe groep coassistenten, blijft zij op de hoogte van zaken die in de master spelen.

Ook heeft de Co-Raad regelmatig overleg met de Studentenraad, JVB, MFVU, IFMSA-VUmc en studentassessor tijdens het Overleg Facultaire Studenten Organisaties (OFSO) om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op facultair niveau en het bepalen van gemeenschappelijke speerpunten.

Een aantal bestuursleden van de Co-Raad is tevens vertegenwoordiger in een landelijke commissie: het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Hierin zijn Co-Raad bestuursleden van elke faculteit vertegenwoordigt en worden eenmaal per zes weken interfacultaire zaken besproken. Zo wordt de Co-Raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op andere universiteiten en op landelijk niveau.

Naast onderwijsgerelateerde zaken houdt de Co-Raad zich bezig met het organiseren van educatieve en verdiepende workshops en evenementen. De onderwerpen betreffen vooral moeilijke of onderbelichte zaken van de masterfase. Voorbeelden hiervan zijn ECG-, radiologie- en antibioticaworkshops. Het aanbod wordt aangepast op de behoeftes van de coassistenten. Naast deze workshops organiseert de Co-Raad ook evenementen gericht op loopbaanoriëntatie, waar de 'speeddate de specialist' avond een voorbeeld van is. Onderwijskundig wordt jaarlijks de Co-Raad 'Jan Heijlman prijs' uitgereikt voor coschappen en begeleiders die er positief uitspringen. Daarnaast worden op regelmatige basis sociale evenementen georganiseerd ter bevordering van de onderlinge contacten.

Voor vragen over de masterfase kun je altijd contact met ons opnemen! Of neem eens een kijkje op onze website.


Bestuursleden 2019

  • Heleen Jansen, voorzitter
  • Denise Veltkamp, secretaris
  • Jesse de Vries, penningmeester
  • Laura van Gessel, masterfunctionaris
  • Ruben Vlas, masterfunctionaris
  • Pam Molenaar, masterfunctionaris
  • Manon Priester, evenementen & PR functionaris
  • Sacha Rowling, evenementen & PR functionaris
  • Mark Wessels, evenementen & PR functionaris

Coraad_Bestuursfoto_2019

Contact

Co-Raad VUmc
Faculteit der Geneeskunde, kamer BK-42
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
www.co-raad.nl
bestuur@co-raad.nl