Co-Raad VU

De Co-Raad VU is de belangenbehartiger voor en door masterstudenten van de opleiding Geneeskunde aan de VU. Zij inventariseert klachten, denkt mee aan het verbeteren van het onderwijs en draagt gestructureerde oplossingen aan. De Co-Raad VU heeft op regelmatige basis overleg met coördinatoren van het onderwijs. Tevens fungeert zij als klankbord betreffende onderwijszaken die de master aangaan.

Het draagvlak van de Co-Raad VU wordt gevormd door alle masterstudenten van de opleiding Geneeskunde aan de VU. De masterfase betreft het 4de tot en met 6de jaar geneeskunde, waarin de wetenschappelijke stage en de coschappen gelopen worden. Middels regelmatige bijeenkomsten met zogenoemde 'cogroep vertegenwoordigers', die worden aangesteld bij elke start van een nieuwe groep coassistenten, blijft zij op de hoogte van zaken die in de master spelen.

Ook heeft de Co-Raad VU regelmatig overleg met de Studentenraad, JVB, MFVU, IFMSA-VUmc en studentassessor tijdens het Overleg Facultaire Studenten Organisaties (OFSO) om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op facultair niveau en het bepalen van gemeenschappelijke speerpunten.

Een aantal bestuursleden van de Co-Raad VU is tevens vertegenwoordiger in een landelijke commissie: het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Hierin zijn Co-Raad bestuursleden van elke faculteit vertegenwoordigt en worden eenmaal per zes weken interfacultaire zaken besproken. Zo wordt de Co-Raad VU op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op andere universiteiten en op landelijk niveau.

Naast onderwijsgerelateerde zaken houdt de Co-Raad VU zich bezig met het organiseren van masterclasses en evenementen. De onderwerpen betreffen vooral moeilijke of onderbelichte zaken van de masterfase. Voorbeelden hiervan zijn masterclasses over  ECG, radiologie en antibiotica. Het aanbod wordt aangepast op de behoeftes van de coassistenten. Naast deze masterclasses organiseert de Co-Raad VU ook evenementen gericht op loopbaanoriëntatie, waar de 'Speeddate de Specialist' avond een voorbeeld van is. 

Onderwijskundig wordt jaarlijks de Co-Raad VU 'Jan Heijlman prijs' uitgereikt voor coschappen en begeleiders die er positief uitspringen. Daarnaast worden op regelmatige basis sociale evenementen georganiseerd ter bevordering van de onderlinge contacten. Een voorbeeld daarvan is onze terugkerende VrijMiCo's. .

In onze beleidsplannen is uitgebreid te lezen waar wij ons het komend halfjaar mee bezig zullen houden. 

Voor vragen over de masterfase kun je altijd contact met ons opnemen via bestuur@co-raad.nl!   
Voor meer informatie over de Co-Raad VU en het masteronderwijs kan je een kijkje nemen op onze website.


Bestuursleden 2020

  • Isabel Loef, voorzitter
  • Dana Brull, secretaris
  • Suzanne de Jong, penningmeester
  • Daphne Struik, masterfunctionaris
  • Laura Dommershuijzen, masterfunctionaris
  • Esmee Doedes, masterfunctionaris
  • Tessa Engelberts, evenementenfunctionaris
  • Kayla Brugman, evenementenfunctionaris
  • Debby Ammerlaan, promotiefunctionaris

C0-RaadFoto11022021

Contact

Co-Raad VU 
Faculteit der Geneeskunde, kamer BK-42
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
www.co-raad.nl
bestuur@co-raad.nl