Jaar Vertegenwoordigings Bestuur (JVB)

Het JVB is een van de studentenorganisaties van VUmc School of Medical Sciences die zich richt op het evalueren van het onderwijs. 

  • Het bestuur bestaat enkel uit studenten welke tevens contact onderhoudt met de onderwijsdirectie, het onderwijsmanagement, de onderwijscoördinatie, examen- en toetsingscommissie en kwaliteitszorg. 
  • Per cursus zijn er twee studenten die zowel het tentamen als het onderwijs van de cursus met de cursuscoördinator evalueren. Ook bedanken de cursusvertegenwoordigers alle patiënten die tijdens colleges hun verhaal komen vertellen met een bloemetje. 

Aan het begin van elk academisch jaar worden de cursusvertegenwoordigers aangesteld. Aanmelden kan via de intekenlijsten die dan circuleren of via de mail: jvb@vumc.nl. Ook voor hertentamens zijn cursusvertegenwoordigers nodig, want zonder deze mensen is er geen evaluatie van het tentamen. Daarnaast is het JVB verantwoordelijk voor het verzamelen en afhandelen van alle klachten over het bacheloronderwijs. Studenten kunnen met al hun opmerkingen bij ons terecht. 

Contactgegevens

Jaar Vertegenwoordigings Bestuur
Faculteit der Geneeskunde, VUmc
Kamer BK-42
Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam
020 – 44 48402
jvb@vumc.nl

JVB 2019/2020

JVB bestuur 2019-2020 
Van boven naar onder, v.l.n.r.:
Anna Sophie Olde Monnikhof (B3, CVW-coördinator)
Lara Evers (B2, Penningmeester)
Indy Kelderman (B2, Voorzitter)
Floor Ekelschot (B1, Promo/ICT)
Emma de Kroon (B3, Vice-voorzitter)
Sylke van Kempen (B1, CVW-coördinator)
Femke Ramb (B2, Promo/Evaluatie)
Marijn Schipper (B2, Secretaris)