Jaar Vertegenwoordigings Bestuur (JVB)

Het JVB is een van de studentenorganisaties van de Faculteit der Geneeskunde VU die zich richt op het evalueren van het onderwijs. 

  • Het bestuur bestaat enkel uit studenten welke tevens contact onderhoudt met de onderwijsdirectie, het onderwijsmanagement, de onderwijscoördinatie, examen- en toetsingscommissie en kwaliteitszorg. 
  • Per cursus zijn er twee studenten die zowel het tentamen als het onderwijs van de cursus met de cursuscoördinator evalueren. Ook bedanken de cursusvertegenwoordigers alle patiënten die tijdens colleges hun verhaal komen vertellen met een bloemetje. 

Aan het begin van elk academisch jaar worden de cursusvertegenwoordigers aangesteld. Aanmelden kan via de intekenlijsten die dan circuleren of via de mail: jvb@vumc.nl. Ook voor hertentamens zijn cursusvertegenwoordigers nodig, want zonder deze mensen is er geen evaluatie van het tentamen. Daarnaast is het JVB verantwoordelijk voor het verzamelen en afhandelen van alle klachten over het bacheloronderwijs. Studenten kunnen met al hun opmerkingen bij ons terecht. 

Contactgegevens:
Jaar Vertegenwoordigings Bestuur
Faculteit der Geneeskunde, VUmc
Kamer BK-42
Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam
020 – 44 48402 
jvb@vumc.nl

JVB 2020/2021

JVB-2020-2021 
Van links naar rechts zijn dit de leden van jaar 2020-2021:

- Lotte Koot (Secretaris, B3)
- Floor Ekelschot (Voorzitter, B2)
- Merel Brouwer (Minor-coördinator, B3)
- Salaheddine Abbou (Promo/ICT, B1)
- Sylke van Kempen (Vice-voorzitter, B2)
- Ezra Parsan (Promo/Evaluatie, B3)
- Shine Djojosoetirto (CVW-coördinator, B1)
- Marcus Çakmak (Penningmeester, B2)