Jaar Vertegenwoordigings Bestuur (JVB)

Het JVB is een van de studentenorganisaties van VUmc die zich richt op het evalueren van het onderwijs. 

  • Het bestuur bestaat enkel uit studenten welke tevens contact onderhoudt met de onderwijsdirectie, het onderwijsmanagement, de onderwijscoördinatie, examen- en toetsingscommissie en kwaliteitszorg. 
  • Per cursus zijn er twee studenten die zowel het tentamen als het onderwijs van de cursus met de cursuscoördinator evalueren. Ook bedanken de cursusvertegenwoordigers alle patiënten die tijdens colleges hun verhaal komen vertellen met een bloemetje. 

Aan het begin van elk academisch jaar worden de cursusvertegenwoordigers aangesteld. Aanmelden kan via de intekenlijsten die dan circuleren of via de mail: jvb@vumc.nl. Ook voor hertentamens zijn JVC'ers nodig, want zonder deze mensen is er geen evaluatie van het tentamen. Daarnaast is het JVB verantwoordelijk voor het verzamelen en afhandelen van alle klachten over het bacheloronderwijs. Studenten kunnen met al hun opmerkingen bij ons terecht. Ons maandelijkse inloopspreekuur is hier uitermate geschikt voor. 

Contactgegevens:
Jaar Vertegenwoordigings Bestuur
Faculteit der Geneeskunde, VUmc
Kamer BK-42
Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam
020 – 44 48402
jvb@vumc.nl

JVB 2017/2018

JVB 1

v.l.n.r. Margreet Schönwetter (cvw-coördinator, B1), Vanessa Saradjzada (penningmeester, B2), Hajo Reurs (cvw-coördinator, B3), Rozemarijn de Kruijk (ICT/Promotie, B2), Eline Verhagen (secretaris, B2), Vy Lan Bui (ICT/Promotie, B1), Joey Versteeg (vice-voorzitter, B3) en Madeleine van den Berg (voorzitter, B3)