Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO)

In het facultair studentenoverleg zijn alle studentenorganisaties verenigd. De studentenraad, de Medische faculteitsvereniging aan het VU Medisch Centrum (MFVU), de International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA), de Jaar Vertegenwoordiging Bestuur (JVB), de Co-raad VUmc, de VU opleidingscommissie (OLC) en de Studentassessor brengen elkaar op de hoogte van hun activiteiten en kijken waar ze krachten kunnen bundelen of samen kunnen werken. Het Facultair studentenoverleg vergadert eens in de zes weken onder leiding van een voorzitter die elk jaar wordt verkozen.

Contact
Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO)
Van der Boechorststraat 7 – BK-44
1081 BT  AMSTERDAM
E fsogeneeskunde@gmail.com