Studentenraad (SR)

De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de VU. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die zij heeft. Zo heeft de Onderwijs en Examenregeling (OER) goedkeuring van de SR nodig, voordat deze van kracht kan worden. In de OER staan onder andere de toelatingseisen van de opleiding en afspraken over het aantal punten dat gehaald kan worden voor tentamens. Daarnaast heeft de SR sinds 2016-2017 instemmingsrecht op de begroting van Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Tevens mag de SR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijs directie. Ook heeft de SR recht op informatie, hoor recht en recht op scholing (om zo nog beter haar taken te kunnen uitvoeren). De leden van de SR voeren diverse overleggen met onder andere de examencommissie, de opleidingscommissie, de studieadviseurs, de ondernemingsraad, de programmaleiders bachelor en master, de decaan en onderwijs directie. 

De leden van de SR zijn aanwezig bij diverse overleggen, waaronder het bachelor- en masteroverleg, landelijke overleggen met de andere medische faculteiten en met de lokale studentenorganisaties. Dit gebeurt tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO), een overleg samen met het  JVB, opleidingscommissie, MFVU, IFMSA, CO-Raad VU en studentassessor. Hierdoor kan de SR op verschillende manieren inbreng hebben bij het perfectioneren van het VUmc-compas. Naast bij deze overleggen aanwezig te zijn, organiseert de SR elk jaar een enquête, diverse studenten fora en ludieke acties. Via Social Media en de website worden studenten geinformeerd. 

De SR bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks gekozen tijdens de verkiezingen voor de facultaire studentenraad. Deze vindt plaats in mei en elke ingeschreven geneeskundestudent kan zich hiervoor kandidaat stellen.

De SR is goed op de hoogte van wat er speelt op de opleiding en zal veel vragen kunnen beantwoorden. Bij klachten, vragen of opmerkingen over het onderwijs kan je altijd bij de SR terecht. Je kan altijd contact met ons opnemen via de websiteFacebook, Instagram of mail ( fsrgeneeskunde@vu.nl )!

Studentenraad 20202021  

Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU 2020-2021:

Voorzitter:                                              Gaia Meijer 
Vicevoorzitter:                                        Ezgi Ulas 
Secretaris:                                             Lars Nijman 
Bachelorcoördinator:                             Sheeney Magdalena
Mastercoördinator:                                Safak Abdelrahman
Commissaris Alliantie en Financiën:      Pim Stougie
Commissaris Externus:                          Indy Kelderman 

CONTACT
FSR Geneeskunde VU
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Kamer OB15, tegenover de medische bibliotheek
E-mail:  fsrgeneeskunde@vu.nl
Website: https://fsrgeneeskundevu.nl