Studentenraad (SR)

De Studentenraad (SR) van VUmc is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de VU. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die zij heeft. Zo heeft de Onderwijs en Examenregeling (OER) goedkeuring van de SR nodig, voordat deze van kracht kan worden. In de OER staan onder andere de toelatingseisen van de opleiding en afspraken over het aantal punten dat gehaald kan worden voor tentamens. Daarnaast heeft de SR sinds 2016-2017 instemmingsrecht op de begroting van het VUmc. 

Tevens mag de SR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijs directie. Ook heeft de SR recht op informatie, hoor recht en recht op scholing (om zo nog beter haar taken te kunnen uitvoeren). De leden van de SR voeren diverse overleggen met onder andere de examencommissie, de opleidingscommissie, de studieadviseurs, de ondernemingsraad, de programmaleiders bachelor en master, de decaan en onderwijs directie. 

De leden van de SR zijn aanwezig bij diverse overleggen, waaronder het bachelor- en masteroverleg, landelijke overleggen met de andere medische faculteiten en met de lokale studentenorganisaties. Dit gebeurt tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO), een overleg samen met het  JVB, opleidingscommissie, MFVU, IFMSA, CO-Raad en studentassessor. Hierdoor kan de SR op verschillende manieren inbreng hebben bij het perfectioneren van het VUmc-compas. Naast bij deze overleggen aanwezig te zijn, organiseert de SR elk jaar een enquête, diverse studenten fora en ludieke acties. Via Social Media en de website worden studenten geinformeerd. 

De SR bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks gekozen tijdens de verkiezingen voor de facultaire studentenraad. Deze vindt plaats in mei en elke ingeschreven geneeskundestudent kan zich hiervoor kandidaad stellen.

De SR is goed op de hoogte van wat er speelt op de opleiding en zal veel vragen kunnen beantwoorden. Bij klachten, vragen of opmerkingen over het onderwijs kan je altijd bij de SR terecht. Je kan altijd contact met ons opnemen via de websiteFacebook, Instagram of stuur een mail naar studentenraad@vumc.nl.


Studentenraad20192020  

Studentenraad VUmc 2019-2020:

Voorzitter:                                            Maisa van Dijk
Vicevoorzitter:                                      Feyza Yilmaz
Secretaris:                                           Bryan Loobeek
Commissaris Externus:                          Lars Maas
Commissaris Alliantie en Financiën:        Dwayne Naves
Bachelorcoordinator:                             Elise Beijer
Mastercoordinator:                                Elif Sali

Contact
Studentenraad VUmc
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Kamer 0B15 (tegenover de medische bibliotheek)
E-mail: Studentenraad@vumc.nl
Website: studentenraadvumc.nl

 

Contact

Studentenraad VUmc
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Kamer 0B15 (tegenover de medische bibliotheek)
E-mail: studentenraad@vumc.nl
Website: www.studentenraadvumc.nl